Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy

Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy

Grafika napis na niebieskim tle OGŁOSZENIE i Logo Gminy Wólka

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wólka

23-09-2022

w sprawie konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku.

Grafika napis na niebieskim tle z logo Gminy - napis OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wólka z dnia 07.02.2022 r.

07-02-2022

w sprawie zgłaszania przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kandydatów do komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na...

Grafika napis na niebieskim tle z logo Gminy - napis OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wólka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku

03-02-2022

Ogłaszam otwarty konkurs na realizację w 2022 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej...

Grafika napis na niebieskim tle z logo Gminy - napis OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WÓLKA Z DNIA 20 stycznia 2022r.

20-01-2022

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości „Świdnik Duży Pierwszy' i „Świdnik Duży Drugi" ustalonej jako część wsi Świdnik Duży na odrębne miejscowości o nazwie „Świdnik Duży Pierwszy" i „Świdnik Duży Drugi' i...

Grafika napis na niebieskim tle z logo Gminy - napis OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WALKA Z DNIA 20 stycznia 2022r.

20-01-2022

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany określenia rodzaju miejscowości „Kolonia Pliszczyn" ustalonej jako część wsi Pliszczyn na kolonię.

Napis Ogłoszenie na granatowym tle z logo Gmina Wólka

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami...

22-09-2021

Na podstawie § 3 i § 4 uchwały nr X.66.2015 Rady Gminy Wólka z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Wólka zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w...

Logo Gminy w białym kółku w tle dokumenty na biurku

Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Turce

21-06-2021

WÓJT GMINY WÓLKA OGŁASZA PIERWSZY USTNY PRZETARG OGRANICZONY DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI SĄSIEDNICH NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WÓLKA

Grafika Napis na niebieskim tle - Ogłoszenie z logo Gminy Wólka

OGŁOSZENIE

23-04-2021

W dniu 4 maja 2021 r. Urząd Gminy będzie nieczynny.

Napis Ogłoszenie na granatowym tle z logo Gmina Wólka

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.

08-04-2021

WÓJT GMINY WÓLKA OGŁASZA WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT Na realizację zadania publicznego

Grafika napis na niebieskim tle - Ogłoszenie z logo Gminy Wólka

Ogłoszenie Wójta Gminy Wólka

09-03-2021

w sprawie zgłaszania przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kandydatów do komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na...