Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy

Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy

Napis ogłoszenie na niebieskim tle OGŁOSZENIE  z logo Gminy

Ogłoszenie Wójta Gminy Wólka

18-11-2020

w sprawie konsultacji projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Wólka na lata 2021 - 2024

Grafika Napis na niebieskim tle z logo Gminy - ZARZĄDZENIE

Zarządzenie nr 55.2020 Wójta Gminy Wólka z dnia 22 lipca 2020 r.

27-07-2020

w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2020 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Wólka

Ogłoszenie

Wójt Gminy Wólka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

26-06-2020

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Wólka.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Wólka ogłasza

22-04-2020

Wyniki otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2020 roku.

Grafika ogólna do ogłoszenia

Wójt Gminy Wólka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku

17-02-2020

Ogłaszam otwarty konkurs na realizację w 2020 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej...

Poprzednia strona 1 2 Następna strona