Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy

Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy

Zarządzenie nr 55.2020 Wójta Gminy Wólka z dnia 22 lipca 2020 r.

Zarządzenie nr 55.2020 Wójta Gminy Wólka z dnia 22 lipca 2020 r.

27-07-2020

w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2020 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Wólka

Wójt Gminy Wólka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Wólka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

26-06-2020

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Wólka.

Wójt Gminy Wólka ogłasza

Wójt Gminy Wólka ogłasza

22-04-2020

Wyniki otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2020 roku.

Wójt Gminy Wólka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku

Wójt Gminy Wólka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku

17-02-2020

Ogłaszam otwarty konkurs na realizację w 2020 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej...