Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy

Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy

Logo Gminy w białym kółku w tle dokumenty na biurku

Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Turce

21-06-2021

WÓJT GMINY WÓLKA OGŁASZA PIERWSZY USTNY PRZETARG OGRANICZONY DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI SĄSIEDNICH NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WÓLKA

Grafika Napis na niebieskim tle - Ogłoszenie z logo Gminy Wólka

OGŁOSZENIE

23-04-2021

W dniu 4 maja 2021 r. Urząd Gminy będzie nieczynny.

Napis Ogłoszenie na granatowym tle z logo Gmina Wólka

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.

08-04-2021

WÓJT GMINY WÓLKA OGŁASZA WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT Na realizację zadania publicznego

Grafika napis na niebieskim tle - Ogłoszenie z logo Gminy Wólka

Ogłoszenie Wójta Gminy Wólka

09-03-2021

w sprawie zgłaszania przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kandydatów do komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na...

Kot na śniegu

Dbajmy o dzikie koty w zimie

03-02-2021

W związku z licznymi prośbami o usuniecie bezdomnych kotów z posesji i umieszczenie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt informujemy co następuje: 

Napis ogłoszenie na niebieskim tle OGŁOSZENIE  z logo Gminy

Ogłoszenie Wójta Gminy Wólka

18-11-2020

w sprawie konsultacji projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Wólka na lata 2021 - 2024

Grafika Napis na niebieskim tle z logo Gminy - ZARZĄDZENIE

Zarządzenie nr 55.2020 Wójta Gminy Wólka z dnia 22 lipca 2020 r.

27-07-2020

w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2020 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Wólka

Ogłoszenie

Wójt Gminy Wólka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

26-06-2020

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Wólka.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Wólka ogłasza

22-04-2020

Wyniki otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2020 roku.

Grafika ogólna do ogłoszenia

Wójt Gminy Wólka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku

17-02-2020

Ogłaszam otwarty konkurs na realizację w 2020 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej...