Tutaj jesteś Aktualności WYKAZ
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Grafika napis na zielonym tle z logo Gminy - napis WYKAZ

WYKAZ

19.04.2023
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym stanowiących własność Gminy Wólka.

Oznaczenie nieruchomości  - dz.nr 331/29  obręb Łuszczów Pierwszy  Kw  LU1I/00109300/5

Powierzchnia nieruchomości  - 986m2

Opis nieruchomości –  nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno - gospodarczym wzniesionym przez wieloletniego dzierżawcę , położonaw otoczeniu terenów zabudowanych  zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudowa zagrodową, położona przy powiatowej drodze zbiorczej połączonej    z drogą krajową    nr 82 Lublin -Włodawa.

Działka o nieregularnym kształcie zbliżonym do prostokąta.

Dostępne media – energia, woda.

Przeznaczenie – zabudowa  zagrodowa – RM.

Termin  zagospodarowania – działka zagospodarowana przez wieloletniego dzierżawcę.

Cena nieruchomości – 60.000,00 zł netto

Forma sprzedaży – bezprzetargowa dla wieloletniego dzierżawcy na podstawie art.37 ust.3 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Działka obciążona służebnością gruntową o szer. 5 m na całej długości działki na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej.

 

Oznaczenie nieruchomości - dz.nr 964/13 obręb Bystrzyca  Kw  LU1I/00158531/1

Powierzchnia nieruchomości  - 92m2

Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, położona w otoczeniu terenów zabudowanych zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz terenów wykorzystanych rolniczo, przy utwardzonej drodze powiatowej.

Działka  o regularnym kształcie trójkąta i została wydzielona z przeznaczeniem pod budowę  kontenerowej stacji transformatorowej .

Dostępne media – energia, woda, telefon .

Przeznaczenie – powiatowa droga zbiorcza – KDZ-P.

Termin  zagospodarowania – 5 lat.

Cena nieruchomości – 11.730,00 zł.  netto

Forma sprzedaży – bezprzetargowa. 

Działka   wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje  pierwszeństwo w nabyciu w/w  nieruchomości upływa dnia  7 czerwca   2023r. 

          

Dodatkowe informacje UG Wólka pok.25  tel. 81 478 17 63 w godz. 8.00-15.00.

 

                                                                            WÓJT GMINY WÓLKA
 
                                                                                  Edwin Gortat
Powrót