Tutaj jesteś Aktualności Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

 • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
 • Osoby samozatrudnione - osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?

 • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
 • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
 • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
 • Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Gdzie szukać pomocy?

Informujemy Państwa, iż w miesiącu lipcu br. zakres dotychczas realizowanych porad prawnych nie ulegnie zmianie (nadal będą prowadzone porady zdalne po umówieniu terminu porady pod numerem telefonu 81 52 86 714 lub e-mail: ).

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.


 

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności BONA FIDES przekazuje Państwu kolejny artykuł z zakresu najczęściej pojawiających się problemów w poradnictwie obywatelskim opracowane przez osoby udzielające wsparcia w projekcie: „Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększenia świadomości prawnej w Konopnicy wraz z punktami mobilnymi”. Artykuł dotyczy tematyki „Mobbing w pracy”. Zachęcamy do lektury.

Artykuł NPO Stowarzyszenie BONA FIDES MOBING, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [232.32 KB]


 

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności BONA FIDES przekazuje Państwu kolejny artykuł z zakresu najczęściej pojawiających się problemów w poradnictwie obywatelskim opracowane przez osoby udzielające wsparcia w projekcie: „Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększenia świadomości prawnej w Konopnicy wraz z punktami mobilnymi”. Artykuł dotyczy tematyki przemocy domowej. Zachęcamy do lektury.

Artykuł NPO Stowarzyszenie BONA FIDES - ZNĘCANIE, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [206.61 KB]


Stowarzyszenie Wspierania Aktywności BONA FIDES realizuje projekt: „Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększenia świadomości prawnej w Konopnicy wraz z punktami mobilnymi” - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat Lubelski. W ramach niniejszego projektu powstają artykuły z zakresu najczęściej pojawiających się problemów w poradnictwie obywatelskim opracowane przez osoby udzielające wsparcia w projekcie.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z pierwszym artykułem pt. „Konkubinat”.

Artykuł NPO Stowarzyszenie BONA FIDES - Konkubinat, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [262.60 KB]


Przedłużenie do odwołania zawieszenia udzielania osobistych porad prawnych

W związku z zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.), uprzejmie informujemy o przedłużeniu do odwołania zawieszenia udzielania porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 
W razie potrzeby udzielenia porady za pomocą środków porozumiewania się na odległość, osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail: pomocprawna@powiat.lublin.pl wypełniony i podpisany wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej). Po otrzymaniu zgłoszenia pracownicy Starostwa Powiatowego w Lublinie ustalą możliwy termin i formę porady prawnej.
 
Niezbędne informacje w zakresie organizacji udzielania porad na odległość otrzymają Państwo pod numerem telefonu 815286714 oraz na stronie internetowej: www.powiat.lublin.pl w zakładce "Nieodpłatna pomoc prawna".
 
Wniosek o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość dostępny jest na stronie:
 
http://www.powiat.lublin.pl/aktualnosci/zawieszenie-udzielania-osobistych-porad-prawnych.html
 
 


Zawieszenie udzielania osobistych porad prawnych

W związku z zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.), uprzejmie informujemy o zawieszeniu udzielania porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego do dnia 31 marca 2020 r. i organizacji udzielania porad przez telefon lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość.

W razie potrzeby udzielenia porady za pomocą środków porozumiewania się na odległość, osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail:  pomocprawna@powiat.lublin.pl  wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej). Po otrzymaniu zgłoszenia pracownicy Starostwa Powiatowego w Lublinie ustalą możliwy termin i formę porady prawnej.

Niezbędne informacje w zakresie organizacji udzielania porad na odległość otrzymają Państwo pod numerem telefonu 815286714 oraz na stronie
internetowej  www.powiat.lublin.pl w zakładce "Nieodpłatna pomoc prawna".

Wniosek o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość dostępny jest na stronie:

http://www.powiat.lublin.pl/aktualnosci/zawieszenie-udzielania-osobistych-porad-prawnych.html
 
 
 
 

Zmiany w udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej
 

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/2020 Starosty Lubelskiego z dnia 3 marca 2020 r. dokonane zostały zmiany w harmonogramie udzielania porad w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej na rok 2020 w powiecie lubelskim.

Modyfikacja dotyczy punktu zlokalizowanego w gminie Niedrzwica Duża.

Haromonogram porad udzielanych w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w gminie Wólka pozostał bez zmian. Pomoc prawna będzie świadczona jak dotychczas w każdy czwartek w godzinach 7:30 - 11:30 oraz w każdy piątek w godzinach 14:30 - 18.30 w pokoju nr 23A na II piętrze.

Forma zapisu - Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 81 528 67 14.

Od 1 stycznia 2019 r. na terenie powiatu lubelskiego nadal świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna, jednak uległy zmianie zasady jej udzielania.

Główną zmianą jest rozszerzenie kręgu osób, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna.

Pomoc prawna będzie udzielona każdemu, kto jej potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Zmiany godziny udzielania bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców gminy Wólka
 
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, zmianie uległy godziny udzielania bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców gminy Wólka. Informujemy, iż od stycznia 2020 roku w Urzędzie Gminy Wólka nieodpłatna pomoc prawna będzie świadczona w każdy czwartek w godzinach 7:30 - 11:30 oraz w każdy piątek w godzinach 14:30 - 18.30 w pokoju nr 23A na II piętrze.

 

 

2020

 

Punkt 1
Bychawa
Organizacja
pozarządowa Nieodpłatna Pomoc Prawna

 

Punkt 2
Głusk
Organizacja pozarządowa Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

 

Punkt 3
Konopnica
Organizacja
pozarządowa Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

 

Punkt 4
Jastków
Adwokat
Nieodpłatna Pomoc Prawna

 

Punkt 5
Niemce
Adwokat
Nieodpłatna Pomoc Prawna

 

Punkt 6
Bełżyce
Adwokat
Nieodpłatna Pomoc Prawna

 

 

Poniedziałek

Bychawa

Jabłonna

Konopnica

Jastków

Niemce

Borzechów

11.00 - 15.00

9.00 - 13.00

10.00 - 14.00

13.00 - 17.00

12.00 - 16.00

10.00 - 14.00

Urząd Miejski w Bychawie

ul. Piłsudskiego 22

Urząd Gminy Jabłonna

Jabłonna Majątek 22

Urząd Gminy w Konopnicy

Kozubszczyzna 127 B

Urząd Gminy Jastków

ul. Chmielowa 3

Urząd Gminy Niemce

ul. Lubelska 121

Urząd Gminy Borzechów

Borzechów 1

 

 

Wtorek

Bychawa

Jabłonna

Konopnica

Garbów

Niemce

Bełżyce

13.00 - 17.00

9.00 - 13.00

10.00 - 14.00

14.00 - 18.00

8.00 - 12.00

9.00 - 13.00

Urząd Miejski w Bychawie

ul. Piłsudskiego 22

Urząd Gminy Jabłonna

Jabłonna Majątek 22

Urząd Gminy Konopnica

Kozubszczyzna 127 B

Gminna Biblioteka Publiczna w Garbowie

Krakowskie
Przedmieście 54

Urząd Gminy Niemce

ul. Lubelska 121

Urząd Miejski w Bełżycach

ul. Lubelska 3

 

 

Środa

Wysokie

Głusk

Wojciechów

Jastków

Niemce

Niedrzwica Duża

10.00 - 14.00

10.00 - 14.00

10.00 - 14.00

10.00 - 14.00

8.00 - 12.00

10.00 - 14.00

 Urząd Gminy Wysokie

ul. Nowa 1

 Urząd Gminy Głusk

ul. Rynek 1

Urząd Gminy Wojciechów

Wojciechów 5

Urząd Gminy Jastków

ul. Chmielowa 3

Urząd Gminy Niemce

ul. Lubelska 121

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej

ul. Kraśnicka 51

 

 

Czwartek

Zakrzew

Strzyżewice

Konopnica

Garbów

Wólka

Niedrzwica Duża

10.00 - 14.00

11.00 - 15.00

10.00 - 14.00

8.00 - 12.00

7.30 - 11.30

10.00 - 14.00

Urząd Gminy
Zakrzew

Zakrzew 26

Urząd Gminy Strzyżewice

Strzyżewice 109

Urząd Gminy Konopnica

Kozubszczyzna 127 B

Gminna Biblioteka Publiczna w Garbowie

Krakowskie
Przedmieście 54

Urząd Gminy Wólka

Jakubowice Murowane 8

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej

ul. Kraśnicka 51

 

 

Piątek

Krzczonów

Głusk

Konopnica

Jastków

Wólka

Bełżyce

8.00 - 12.00

10.00 - 14.00

10.00 - 14.00

10.00 - 14.00

14.30 - 18.30

9.00 - 13.00

Urząd Gminy Krzczonów

ul. Spokojna 7

Urząd Gminy Głusk

ul. Rynek 1

Urząd Gminy Konopnica

Kozubszczyzna 127 B

Urząd Gminy Jastków ul.

Chmielowa 3

Urząd Gminy Wólka

Jakubowice Murowane 8

Urząd Miejski w Bełżycach

ul. Lubelska 3

 
Nazwa organizacji pozarządowej:
 • Pkt 1 NPP – POLSKA FUNDACJA OŚRODKÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO „OIC POLAND”
 • Pkt 2 NPO – POLSKA FUNDACJA OŚRODKÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO „OIC POLAND”
 • Pkt 2 NPO – STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI „BONA FIDES”
 
 
 
Grafika - kto może skorzystać z pomocy
 
Grafika - Zakres nieodpłatnej pomocy
 
Grafika nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
 

 
 

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [184.02 KB]

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA - PORADNICTWO DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.00 MB]

 
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 • nieodpłatną mediację (w pełnym wymiarze dostępną od 2020 r.).
 
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
Forma zapisu - Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 81 528 67 14
 
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon.
 
Załączniki:

Oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej dot. kosztów, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [239.86 KB]

Oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej dot. osoby udzielającej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [243.41 KB]

 

Więcej informacji pod adresem: http://www.powiat.lublin.pl/nieodplatna-pomoc-prawna1.html
 
Zachęcamy Państwa do korzystania z pomocy prawnej świadczonej na terenie naszej gminy! To merytoryczna i kompleksowa usługa, po którą warto sięgać, jeśli tylko spełnia się ustawowe kryteria.  
 
 
 
 
 
 

Nieodpłatna pomoc prawna