Tutaj jesteś Aktualności Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Zmiany w udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej
 

Od 1 stycznia 2019 r. na terenie powiatu lubelskiego nadal świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna, jednak uległy zmianie zasady jej udzielania.

Główną zmianą jest rozszerzenie kręgu osób, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna.

Pomoc prawna będzie udzielona każdemu, kto jej potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Zmiany godziny udzielania bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców gminy Wólka
 
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, zmianie uległy godziny udzielania bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców gminy Wólka. Informujemy, iż od stycznia 2020 roku w Urzędzie Gminy Wólka nieodpłatna pomoc prawna będzie świadczona w każdy czwartek w godzinach 7:30 - 11:30 oraz w każdy piątek w godzinach 14:30 - 18.30 w pokoju nr 23A na II piętrze.
 
Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Lubelskim
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieodpłatna Pomoc Prawna
 
Nieodpłatna Pomoc Prawna
 
Nieodpłatna Pomoc Prawna
 
Nieodpłatna Pomoc Prawna
 
 

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [184.02 KB]

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA - PORADNICTWO DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.00 MB]

 
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
  • nieodpłatną mediację (w pełnym wymiarze dostępną od 2020 r.).
 
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
Forma zapisu - Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 81 528 67 14
 
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon.
 
Załączniki:

Oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej dot. kosztów, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [239.86 KB]

Oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej dot. osoby udzielającej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [243.41 KB]

Więcej informacji pod adresem: http://www.powiat.lublin.pl/nieodplatna-pomoc-prawna1.html
 
Zachęcamy Państwa do korzystania z pomocy prawnej świadczonej na terenie naszej gminy! To merytoryczna i kompleksowa usługa, po którą warto sięgać, jeśli tylko spełnia się ustawowe kryteria.