Tutaj jesteś Aktualności Nieodpłatna Pomoc Prawna
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

05.01.2021
Uprzejmie informujemy, że Powiat Lubelski we współpracy z gminą Wólka w dalszym ciągu będzie świadczył w 2021 r. nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
 

W związku z obecną sytuacją epidemiczną poradnictwo realizowane jest w sposób zdalny po wcześniejszym umówieniu terminu porady. Termin porady ustalany jest tak jak dotychczas telefonicznie pod nr  (81) 52 86 714 lub e-mail: pomocprawna@powiat.lublin.pl W sytuacji zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego lub poprawy sytuacji epidemicznej – w poszczególnych punktach uruchamiane będą porady osobiste.

Na terenie powiatu lubelskiego utworzono 6 głównych punktów ze zmiennymi adresami stanowiącymi mobilne miejsca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Są to:

 • Punkt Nr 1 w m. Wysokie – punkty mobilne w miejscowościach Krzczonów, Zakrzew, Wysokie;
 • Punkt Nr 2 w m. Głusk – punkty mobilne w miejscowościach Bychawa, Strzyżewice,
 • Punkt Nr 3 w m. Konopnica – punkty mobilne w miejscowościach Jabłonna, Wojciechów;
 • Punkt Nr 4 w m. Jastków – punkt mobilny w miejscowości Garbów;
 • Punkt Nr 5 w m. Niemce – punkt mobilny w miejscowości Wólka;
 • Punkt Nr 6 w m. Bełżyce – punkty mobilne w miejscowościach Niedrzwica Duża, Borzechów.

Prowadzenie Punktów Nr 1, 2, 3 powierzono organizacjom pozarządowym, natomiast prowadzenie Punktów Nr 4, 5, 6 adwokatom oraz radcom prawnym. Osoby chcące skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, którym ta pomoc przysługuje, mogą ją uzyskać w każdym przedstawionym punkcie niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości znajdują się wszystkie niezbędne informacje związane z nieodpłatną pomocą prawną: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło osobom chcącym skorzystać z porad nieodpłatnej pomocy prawnej (w systemie NPP) lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (w systemie NPO) możliwość osobistego umówienia terminu porady.

Poradę można umówić m.in. poprzez stronę internetową https://np.ms.gov.pl/

Informacje o organizacji poradnictwa na terenie Powiatu Lubelskiego będą udostępniane na stronie internetowej https://www.powiat.lublin.pl/aktualnosci/nieodplatna-pomoc-prawna/

 

Ikona docxHarmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Lubelskim (aktualizacja lipiec 2021), plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [24.33 KB]

 

 

Grafika - kto może skorzystać z pomocy
 
Grafika - Zakres nieodpłatnej pomocy
 
Grafika nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
 

 
 

IkonaKARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [184.02 KB]

IkonaKARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA - PORADNICTWO DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.00 MB]

 
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 • nieodpłatną mediację (w pełnym wymiarze dostępną od 2020 r.).
 
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
Forma zapisu - Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 81 528 67 14
 
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon.
 
Załączniki:

IkonaOświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej dot. kosztów, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [239.86 KB]

IkonaOświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej dot. osoby udzielającej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [243.41 KB]

 

Więcej informacji pod adresem: http://www.powiat.lublin.pl/nieodplatna-pomoc-prawna1.html
 
Zachęcamy Państwa do korzystania z pomocy prawnej świadczonej na terenie naszej gminy! To merytoryczna i kompleksowa usługa, po którą warto sięgać, jeśli tylko spełnia się ustawowe kryteria.  
 

Niodpłatna pomoc prawna

Informacja w formie graficznej

Zachęcamy do korzystania z nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego

30-09-2021

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie, w ramach zadania publicznego realizowanego w formie powierzenia zadania przez Zarząd Powiatu Lubelskiego, prowadzi Punkty nieodpłatnego poradnictwa OBYWATELSKIEGO.

Młotek sędziowski

Od 1 lipca 2021 roku wznowiona zostaje nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie w formie porad osobistych

22-06-2021

Starosta Lubelski informuje, że biorąc pod uwagę zmieniającą się sytuację epidemiczną oraz stopniowe zmniejszanie obostrzeń, po przeprowadzeniu analizy zapotrzebowania na udzielanie osobistych nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego w...

Prawnik z dokumentami podczas spotkania

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego!

09-03-2021

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego!

Młotek sędziowski

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

05-01-2021

Uprzejmie informujemy, że Powiat Lubelski we współpracy z gminą Wólka w dalszym ciągu będzie świadczył w 2021 r. nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Logo BONA FIDES

ZACHOWEK - podstawowe wiadomości

02-11-2020

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności BONA FIDES realizuje projekt: „Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększenia świadomości prawnej w Konopnicy wraz z punktami mobilnymi” - zadanie zlecone z zakresu administracji...

Logo Bona Fides

Rozwód - Jak dzielić się majątkiem

30-09-2020

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności BONA FIDES realizuje projekt: „Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększenia świadomości prawnej w Konopnicy wraz z punktami mobilnymi” - zadanie zlecone z zakresu administracji...

książka, zakreślacz i okulary

INSTRUKCJA UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ OSOBOM FIZYCZNYM – PROWADZĄCYM JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NIEZATRUDNIAJĄCYM INNYCH OSÓB...

11-08-2020

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym -prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym...

Przedłużenie do odwołania zawieszenia udzielania osobistych porad prawnych

Przedłużenie do odwołania zawieszenia udzielania osobistych porad prawnych

16-07-2020

W związku z zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie...

Grafika ogólna do artykułu

Konkubinat

16-07-2020

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności BONA FIDES realizuje projekt: „Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększenia świadomości prawnej w Konopnicy wraz z punktami mobilnymi” - zadanie zlecone z zakresu administracji...

Poprzednia strona 1 2 Następna strona