Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Działalność gospodarcza
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Portal interesanta Portal interesanta

 Grafika z logo portal interesanta.

Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OD 1 STYCZNIA 2012 R.

INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OD 1 STYCZNIA 2012 r.

Od 1 stycznia 2012 roku wszyscy przedsiębiorcy (osoby fizyczne), którzy byli wpisani do ewidencji działalności gospodarczej Gminy Wólka  prowadzonej przez Wójta Gminy Wólka znajdują się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi Minister Gospodarki.
 
Wójt Gminy Wólka od 1 stycznia 2012 r. nie jest już organem ewidencyjnym.
 
Obecnie obowiązującym wnioskiem na procedury ewidencyjne /wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie/ jest nowy wniosek CEIDG – 1, który można pobrać na stronie internetowej: www.ceidg.gov.pl.
 
Rejestracja działalności gospodarczej osób fizycznych, którzy chcą rozpocząć działalność  dokonuje się w  następujący  sposób:
 1. Nowego wpisu do CEIDG można dokonać poprzez:
  1. złożenie wniosku o wpis do CEIDG osoby fizycznej za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na podanej wyżej stronie oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług  administracji publicznej /e-PUAP/. System teleinformatyczny przesyła wnioskodawcy na podany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku;
  2. wniosek o wpis do CEIDG może być złożony w wybranym przez  przedsiębiorcą urzędzie gminy: osobiście lub wysłany listem poleconym /wówczas własnoręczność podpisu musi być potwierdzona  przez notariusza/.
 2. W przypadku złożenia wniosku o wpis do CEIDG w urzędzie gminy.
  1. należy wypełnić wniosek CEIDG – 1;
  2. wniosek może być wypełniony na stronie www.ceidg.gov.pl należy go wydrukować i przynieść do gminy;
  3. przy złożeniu wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca powinien posiadać dowód osobisty.
 3. Złożenie wniosku CEIDG – 1 w gminie zostaje przekształcony w formę dokumentu  elektronicznego, opatrzony podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym. Po złożeniu wniosku przedsiębiorca otrzymuje potwierdzenie jego złożenia. 
 4. Przedsiębiorca nie otrzymuje zaświadczenia z gminy gdyż zaświadczenie o wpisie do CEIDG ma formę dokumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej CEIDG.  
 5. W przypadku nowego wpisu do CEIDG – organem ewidencyjnym jest  Minister Gospodarki. 
 6. Nadanie numeru REGON dla przedsiębiorcy dokonuje się automatycznie przez Urząd Statystyczny. Numer ten pojawia się na wpisie widocznym na stronie CEIDG. Jeśli przedsiębiorca chce posiadać dokument w wersji papierowej o nadaniu numeru REGON, powinien zgłosić się do Urzędu Statystycznego.
 7. Dane przedsiębiorcy zawarte we wniosku o wpis są weryfikowane przez CEIDG, a informacja o niezgodności danych jest wysyłana do przedsiębiorcy drogą elektroniczną - dlatego ważne jest wskazanie we wniosku adresu poczty elektronicznej.
 8. Pojawienie się wpisu na stronie internetowej CEIDG jest równoznaczne z formalnym zakończeniem procesu rejestracji działalności gospodarczej.
 9. W ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności należy zgłosić się do oddziału ZUS lub KRUS, celem zgłoszenia do ubezpieczeń.
 10. Jeśli przedsiębiorca chce być płatnikiem VAT lub zarejestrować kasę fiskalną, bez zbędnej zwłoki winien zgłosić się do właściwego Urzędu Skarbowego.

II. Procedury ewidencyjne w zakresie zmian wpisu, zawieszeń i wznowień  działalności gospodarczej oraz wykreśleń dokonywane są w ten sam sposób jak przy nowym wpisie.

Poradnik Interesanta - Działalności