Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Działalność gospodarcza KI.HU-83 - Wydawanie zaświadczeń ze...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Portal interesanta Portal interesanta

 Grafika z logo portal interesanta.

Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Poradnik Interesanta - Działalności

KI.HU-83 - Wydawanie zaświadczeń ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej

Logo Gmina Wólka Przyjazna Dolina 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

KI.HU-83

Karta Informacyjna

Wersja nr 1
z dnia 2010-08-02

 


Wydawanie zaświadczeń ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej


 

I

Podstawa prawna 

  • Ustawa z dnia 19.11.1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999 r., Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U z 2004r., Nr 173, poz.1807 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej – (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

  • Referat Spraw Obywatelskich, stanowisko ds. działalności gospodarczej, handlu i usług

 

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki

  • Dowód wpłaty

V

Dokumenty do wglądu

  • Brak.

VI

Termin załatwiania sprawy

  • Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dn

VII

Opłaty

  • Opłata skarbowa od zaświadczenia- 17,00 zł

VIII

Tryb odwołania

  • Brak.

IX

Uwagi

  • Brak

 

 

 

Opracował

Katarzyna Kożuch, Anna Skrzypek-Woźniacka

Sprawdził

Ewa Flis

Zatwierdził

Włodzimierz Hofa

 

 

Powrót