Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Działalność gospodarcza KI.HU-84 - Wydawanie duplikatów i...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Poradnik Interesanta - Działalności

KI.HU-84 - Wydawanie duplikatów i zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Logo Gmina Wólka Przyjazna Dolina 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

KI.HU-84

Karta Informacyjna

Wersja nr 2

z dnia 2020-05-06 


Wydawaniekserokopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej


 

I

Podstawa prawna 

  • Ustawa z dnia 14.06.1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego –( Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.); 

  • Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.) 

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

  • Referat Obywatelski, stanowisko ds. działalności gospodarczej i archiwum zakładowego

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki

  • Dowód wpłaty opłaty skarbowej.

V

Dokumenty do wglądu

  • Dokument potwierdzający tożsamość.

VI

Termin załatwiania sprawy

  • Kserokopię zaświadczenia wydaje się bez zbędnej zwłoki. Można odebrać w pokoju nr 9 /piętro I/, lub za pośrednictwem poczty zgodnie z życzeniem klienta. W przypadku braku opłaty skarbowej, Wnioskodawca zostanie wezwany do jej uzupełnienia w terminie 7 dni. Nie uzupełnienie opłaty w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

VII

Opłaty

  • Opłata za wydanie kserokopii zaświadczenia - 5zł/str.

VIII

Tryb odwołania

  • Nie przysługuje.

IX

Uwagi

  • Brak

 

 

 

Opracował

Ewa Mazurek

Sprawdził

Anna Kruk

Zatwierdził

Edwin Gortat

 

Powrót