Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Działalność gospodarcza KI.HU-88 - Zaświadczenie...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Portal interesanta Portal interesanta

 Grafika z logo portal interesanta.

Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Poradnik Interesanta - Działalności

KI.HU-88 - Zaświadczenie potwierdzające wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Logo Gmina Wólka Przyjazna Dolina 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

KI.HU-88

Karta Informacyjna

Wersja nr 4

z dnia 2020-05-06

 


Zaświadczenie potwierdzające wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych


 

I

Podstawa prawna 

  • Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1286 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej – (Dz.U. z 2016 r.,  poz.1827).

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

  • Referat Obywatelski, stanowisko ds. działalności gospodarczej i archiwum zakładowego 

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki

  • Kserokopia dowodu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

V

Dokumenty do wglądu

  • Brak

VI

Termin załatwiania sprawy

  • Bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w terminie 14 dni.

VII

Opłaty

  • Opłata skarbowa - 17,00 zł.

VIII

Tryb odwołania

  • Brak

IX

Uwagi

  • Brak

 

 

 

Opracował

Ewa Mazurek

Sprawdził

Anna Kruk

Zatwierdził

Edwin Gortat

 

 

Załączniki:

Ikona docWniosek, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [28.50 KB]

Ikona pdfWniosek, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [73.67 KB]

Powrót