Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Działalność gospodarcza KI.HU-87 - Opłaty za korzystanie z...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Portal interesanta Portal interesanta

 Grafika z logo portal interesanta.

Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Poradnik Interesanta - Działalności

KI.HU-87 - Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Logo Gmina Wólka Przyjazna Dolina 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

KI.HU-87

Karta Informacyjna

Wersja nr 2

z dnia 2017-04-18

 


Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu


 

I

Podstawa prawna 

  • Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. , poz. 1286 ze zm.);

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

  • Referat Spraw Obywatelskich, stanowisko ds. działalności gospodarczej

 

III

Wymagane wnioski

  • Brak

IV

Wymagane załączniki

  • Kserokopia dowodu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

V

Dokumenty do wglądu

  • Brak

VI

Termin załatwiania sprawy

  • Bez zbędnej zwłoki. 

VII

Opłaty

  • Brak

VIII

Tryb odwołania

  • Brak

IX

Uwagi

  • Brak

 

 

 

Opracował

Katarzyna Kożuch, Anna Skrzypek-Woźniacka

Sprawdził

Wiesław Szajewski

Zatwierdził

Edwin Gortat

 

 

Powrót