Tutaj jesteś Aktualności Obwieszczenia i Informacje Wójta Gminy
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Obwieszczenia i Informacje Wójta Gminy

Grafika napis na zielonym tle z logo Gminy - napis INFORMACJA

Skrócenie czasu włączania oświetlenia ulicznego

21-11-2022

Szanowni Państwo, w związku z koniecznością ograniczenia zużycia energii elektrycznej przez gminę Wólka, wynikającą z obowiązku nakładanego na samorządy przez Rząd RP oraz biorąc pod uwagę znaczący wzrost cen energii podjęto decyzję o skróceniu czasu...

Grafika napis na zielonym tle z logo Gminy - napis INFORMACJA

INFORMACJA

28-10-2022

o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego – przez Wójta Gminy Wólka – organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Grafika napis na niebieskim tle z logo Gminy - napis OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY WÓLKA OGŁASZA WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU

23-03-2022

na realizację zadania publicznego w 2022 roku

brak

Zarządzenia Nr 10.2022 Wójta Gminy Wólka z dnia 28.01.2022 r.

08-02-2022

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych przedszkoli na rok szkolny 2022/2023, dla których gmina Wólka jest organem...

Syreny alarmowe

Komunikat: Trening Systemu Wykrywania i Alarmowania

15-12-2021

Urząd Gminy informuję mieszkańców Gminy Wólka, że w dniu 16 grudnia 2021 r. (czwartek) o godzinie 12:00 w ramach treningu Systemu Wykrywana i Alarmowania (SWA) będzie podawany głośny sygnał  akustyczny alarmowy dla ludności województwa lubelskiego - ciągły...

Grafika napis na zielonym tle z logo Gminy - napis INFORMACJA

OGŁOSZENIE

09-12-2021

Wójt Gminy Wólka zawiadamia, że 24 grudnia 2021 r. jest dniem wolnym od pracy za dzień 25 grudnia 2021 r. przypadający w sobotę. W związku z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy, „Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w...

Polowanie

OBWIESZCZENIE RPŚ.6150.6.2021.JK Wójta Gminy Wólka z dnia 18 października 2021r.

19-10-2021

o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych

Grafika napis na zielonym tle z logo Gminy - napis INFORMACJA

Informacja o wynikach konsultacji projektu " Rocznego Programu Współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami...

12-10-2021

Zarządzeniem nr 88.2021 z dnia 22 września 2021 r. Wójt Gminy Wólka określił formę i termin przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego Programu współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku...

Logo Gminy w białym kółku w tle dokumenty na biurku

Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Turce

21-06-2021

WÓJT GMINY WÓLKA OGŁASZA PIERWSZY USTNY PRZETARG OGRANICZONY DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI SĄSIEDNICH NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WÓLKA

Grafika napis na zielonym tle z logo Gminy - napis INFORMACJA

Informacja Wójta Gminy Wólka o zamiarze zlecenia zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert

27-05-2021

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020r., poz. 1057 z późn. zm.), Wójt Gminy Wólka zamieszcza ofertę organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy.

Dziecko bawiące się

Informacja o zakończeniu procedury naboru pracowników do żłobka

22-04-2021

Żłobek Gminny Maluszek Kolonia Pliszczyn 184 20-258 Kolonia Pliszczyn

dzieci podczas nauki

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych

01-03-2021

Od 11 marca rodzice mogą składać wnioski o przyjęcie swoich dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wólka.

Traktor napis Ważna Informacja dla Rolników

Wójt Gminy Wólka przypomina, że:

09-02-2021

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej powinien w terminie od dnia 1 lutego 2021 roku do dnia 01 marca 2021 roku złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy wraz z fakturami VAT (lub ich...

Poprzednia strona 1 2 Następna strona