Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie na LXXV sesję Rady...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Sesje Rady Gminy

Napis Sesja Rady Gminy na granatowym tle z logo Gmina Wólka

Zawiadomienie na LXXV sesję Rady Gminy Wólka

15.09.2023
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zawiadamiam, że na dzień 21 września 2023 r. (czwartek) godz. 15.00, zwołuję sesję Rady Gminy Wólka, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wólka.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 22 czerwca i 6 lipca 2023 r.
 4. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.
 6. Przekazanie informacji o podmiotach, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna oraz przedstawienie opinii prezesa Sądu Rejonowego Lublin- Wschód w Lublinie dotyczącej potrzeb w zakresie wykonywania przez skazanych pracy społecznie użytecznej na rok 2024.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
  2. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
  3. rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Wólka,
  4. zmian w budżecie gminy i planie finansowym na 2023 r.,
  5. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  6. zawarcia pomiędzy Gminą Wólka a Gminą Lublin porozumień międzygminnych dotyczących realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej,
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Edyta Dobek

Ustalam:

 1. wspólne posiedzenie:
  • Komisji Rewizyjnej,
  • Komisji Budżetowej,
  • Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej,
  • Komisji Samorządu i Oświaty, na dzień 18.09.2023 r. godz. 8.30
 2. posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji na dzień 18.09.2023 r. godz. 9.30

Pełna treść dokumetu w załączniku.

Powrót