Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy Zarządzenie Nr 9.2023 Wójta Gminy...

Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy

Grafika napis na niebieskim tle z logo Gminy - napis ZARZĄDZENIE

Zarządzenie Nr 9.2023 Wójta Gminy Wólka z dnia 17.01.2023 r.

07.02.2023
w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych przedszkoli na rok szkolny 2023/2024, dla których gmina Wólka jest organem prowadzącym.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ), art. 154 ust.1 pkt 1 w związku z art. 29 ust.2 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U z 2021 roku poz.1082 t. j. ze zmianami) Wójt Gminy Wólka zarządza co następuje:

 

§ 1

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Obywatelskiego oraz Dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Wólka.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Ikona pdfZarządzenie Wójta Gminy Wólka w sprawie ustalenia terminów rekrutacji dla klas pierwszych - forma skanowana z podpisem, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [143.47 KB]

Ikona pdfZałącznik nr 1 Do Zarządzenie nr 9.2023 Wójta Gminy Wólka z dnia 17.01.2023 roku, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [105.85 KB]

Ikona pdfZałącznik nr 2 Do Zarządzenie nr 9.2023 Wójta Gminy Wólka z dnia 17.01.2023 roku, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [104.98 KB]

 

Powrót