Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy

Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy

Grafika napis na niebieskim tle z logo Gminy - napis OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wólka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

10-02-2023

ds. ewidencji księgowej wydatków szkół i przedszkoli, planowania dochodów i wydatków, rozliczeń dotacji oraz ewidencji środków trwałych w jednostkach oświatowych SK.2110.3.2023

Grafika napis na niebieskim tle z logo Gminy - napis ZARZĄDZENIE

Zarządzenie Nr 9.2023 Wójta Gminy Wólka z dnia 17.01.2023 r.

07-02-2023

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych przedszkoli na rok szkolny 2023/2024, dla których gmina Wólka jest organem...

Grafika napis na niebieskim tle z logo Gminy - napis OGŁOSZENIE

Ogłoszenie

02-02-2023

w sprawie zgłaszania przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kandydatów do komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na...

Napis Zarzadzenie na granatowym tle z logo Gmina Wólka

Zarządzenie nr 13.2023 Wójta Gminy Wólka z dnia 30 stycznia 2023

01-02-2023

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 12.2023 Wójta Gminy Wólka z dnia 26 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych w gminie Wólka.

Grafika napis na niebieskim tle z logo Gminy - napis OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wólka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku

26-01-2023

Ogłaszam otwarty konkurs na realizację w 2023 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej...

Grafika napis na granatowym tle -ogłoszenie z logo Gminy

Wójt Gminy Wólka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

23-11-2022

ds. KSIĘGOWOŚCI I PODATKU VAT SK.2110.4.2022

Grafika napis na niebieskim tle OGŁOSZENIE i Logo Gminy Wólka

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wólka

23-09-2022

w sprawie konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku.

Grafika napis na niebieskim tle z logo Gminy - napis OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wólka z dnia 07.02.2022 r.

07-02-2022

w sprawie zgłaszania przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kandydatów do komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na...

Grafika napis na niebieskim tle z logo Gminy - napis OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wólka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku

03-02-2022

Ogłaszam otwarty konkurs na realizację w 2022 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej...

Poprzednia strona 1 2 3 Następna strona