Tutaj jesteś Aktualności WÓJT GMINY WÓLKA OGŁASZA
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Napis na niebieskim tle ogłoszenie, logo gmina wólka, w tle osoba z dokumentami

WÓJT GMINY WÓLKA OGŁASZA

04.02.2024
PIERWSZY USTNY PRZETARG OGRANICZONY DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI SĄSIEDNICH NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WÓLKA

Działka oferowana w  przetargu nr 2462 o pow. 200m2, szer. 5 m,  położona jest  w obrębie ewidencyjnym Turka gm. Wólka przy ul. Lipowej.  V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku prowadzi dla niej księgę wieczystą pod nr KW LU1I/00134163/6.  Działka przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren ciągów pieszych -KX. Położona jest w  kompleksie osiedla mieszkaniowego , pomiędzy zagospodarowaną i zabudowaną działką oraz niezabudowaną działką budowlaną , przy utwardzonej drodze gminnej. Działka wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań. 

Dopuszcza się sprzedaż działki na współwłasność kilku  uczestników przetargu, przy czym należność oraz wadium musi być  uiszczone proporcjonalnie do udziału zadeklarowanego w zgłoszeniu.

Dostępne uzbrojenie  to: w, e, g, ks 

Termin zagospodarowania nieruchomości to 5 lat od daty zakupu.

Cena – 40.000,00 zł. netto (49.200,00 brutto)  - wadium –4.000,00 zł. 

Przetarg odbędzie się dnia 12 marca  2024r. o godz . 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wólka Jakubowice Murowane 8 pok.22 

 

Informacje ogólne 

Ograniczenie przetargu wynika z faktu iż oferowana działka ze względu na powierzchnię oraz wymiary nie może stanowić samodzielnych nieruchomości.

Może być wykorzystana w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zgłoszenie uczestnictwa w przetargu  oraz  wpłata wadium  na rachunek Urzędu Gminy nr  94 8689 0007 6500  0108 2000 0040  w nieprzekraczalnym terminie do  29 lutego 2024r. 

W wyznaczonym terminie  nie złożono   wniosków o pierwszeństwo  w nabyciu  oferowanej nieruchomości.

Nabywcy nieruchomości wyłonieni w  przetargu pokrywają koszty geodezyjnego wyznaczenia działki w terenie oraz koszty notarialne i wieczystoksięgowe.

 

Nabywcy , który w wyznaczonym terminie nie uiści wylicytowanej ceny powiększonej o 23% podatku VAT oraz nie stawi się w wyznaczonym przez Zbywającego miejscu  i terminie celem zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości nie przysługuje roszczenie o jej nabycie, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

Dodatkowe informacje: UG Wólka pok. 7 C tel.81 478 17 63 w godz. 8.00 – 15.00                                                    

W uzasadnionym przypadku Wójt Gminy Wólka może odwołać ogłoszony przetarg. 

 

 

                                                                                            Wójt Gminy Wólka

 

                                                                                               Edwin Gortat

Powrót