Tutaj jesteś Aktualności INFORMACJA
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

logo gminy i zdjęcie

INFORMACJA

25.05.2023
o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego – przez Wójta Gminy Wólka – organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023 r., poz. 571), Wójt Gminy Wólka zamieszcza
ofertę organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 2 pkt. 2 ustawy.


Fundacja Wstawaj Alicja Turka ul. Klonowa 33, 20-258 Turka


Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej


Termin zamieszczenia oferty w BIP, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wólka oraz na stronie internetowej Gminy Wólka: 25.05.2023 r. – 01.06.2023 r.
Zgodnie z art. 19 a, ust, 4 każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia może zgłosić uwagi dotyczące oferty.


Uwagi proszę składać na piśmie w Urzędzie Gminy Wólka.


 Z upoważnienia Wójta
Z-ca Wójta
/-/ Paweł Gospodarek

 

 

Ikona pdf Oferta poza konkursem, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 0,58 MB ]

Ikona docx FORMULARZ Z UWAGAMI DO OFERTY ZŁOŻONEJ W TRYBIE ART. 19a USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO , plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [ 15,17 kB ]

 

 

Powrót