Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Fundusze zewnętrzne Zintegrowany Program Operacyjny... Budowa kanalizacji sanitarnej z...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Turce (II etap)

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Turce (II etap)

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Turce (II etap)

Umowa o dofinansowanie: Z/2.06/III/3.1/781/05/U/8/08

Kwota dofinansowania z EFRR: 101 753,40 PLN

Całkowita wartość projektu: 802 062,68 PLN

Grupa docelowa: mieszkańcy wsi Turka

Opis działań: Wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej długości 6,12 km, liczba przyłączy/gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej 93 szt zadanie zostało zakończone 28.09.2006 roku.

Wykonawca: Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. Wykonawca został wyłoniony w przetargu nieograniczonym.

ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Projekt został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Powrót