Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Zagospodarowanie przestrzenne
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Zagospodarowanie przestrzenne

Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objęte jest 100% powierzchni gminy.

 Uchwały Rady Gminy Wólka zatwierdzające plany zagospodarowania przestrzennego:

 1. Uchwała nr XXXIII/269/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r.
 2. Uchwała nr  IX/52/07 z dnia 25 czerwca 2007 r.
 3. Uchwała nr  IX/53/07 z dnia  25 czerwca 2007 r.
 4. Uchwała nr  XXX/192/08 z dnia  27 listopada 2008 r.
 5. Uchwała nr  XXXIX/249/09 z dnia  25 maja 2009 r.
 6. Uchwała nr  XLII/267/09 z dnia  10 sierpnia 2009 r.
 7. Uchwała nr  XIV/77/2011 z dnia  10 listopada 2011 r.
 8. Uchwała nr  XLVI/289/14 z dnia 5 września 2014 r.
 9. Uchwała nr V.25.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.
 10. Uchwała nr XLVI.283.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.
 11. Uchwała nr XI.45.2019 z dnia 16 maja 2019 r.
 12. Uchwała nr XI.46.2019 z dnia 16 maja 2019 r.

 

Dbając o interes mieszkańców oraz przedsiębiorców, gmina Wólka przeprowadziła postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy, który sporządzi zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru gminy Wólka. W jej wyniku 17 czerwca 2019 r. została podpisana umowa z firmą SoftGIS s.c., której przedmiotem jest opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wólka wraz z wykonaniem prognozy oddziaływania na środowisko, opracowania ekofizjograficznego oraz prognozy skutków finansowych. Umowny termin realizacji to 36 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. 17.06.2022 r.