Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Fundusze zewnętrzne
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Fundusze zewnętrzne

 

Gmina Wólka prowadzi aktywne i skuteczne działania związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na finansowanie zarówno strategicznych inwestycji gminnych, jak i działań miękkich, skierowanych bezpośrednio do mieszkańców. Pozyskiwane są środki zewnętrzne z dostępnych źródeł. Są to m.in. fundusze unijne w ramach RPO WL, PROW, PO WER, dotacje krajowe, czy rządowe. Wachlarz wsparcia, jaki udało się pozyskać jest bardzo szeroki. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym mogliśmy zrealizować działania, które przyczyniły się do poprawy jakości życia naszych mieszkańców. Powstały nowe drogi, wyremontowano i doposażono placówki edukacyjne czy też wsparto lokalnych przedsiębiorców poprzez celowe dotacje, które umożliwiły realizację marzeń o założeniu lub rozwinięciu biznesu. Jako samorząd możemy z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że obecność naszej gminy w Unii Europejskiej wykorzystaliśmy i będziemy nadal wykorzystywać bardzo efektywnie.

Warto dodać, iż w lutym 2019 r. na stronach portalu "Samorząd PAP" oraz "Europarlament PAP" ukazał się ranking GUS-u obrazujący zaangażowanie środków unijnych w poszczególnych samorządach od początku perspektywy unijnej tj. 2014 roku do połowy roku 2018 ze środków UE dostępnych w ramach krajowych programów operacyjnych, takich jak PO Infrastruktura i Środowisko, a także programów regionalnych, po które mogą sięgać beneficjenci na obszarze danego województwa. Nie obejmuje on funduszy PROW i PO RYBY. Ranking stworzono bez rozróżnienia na samorządy miejskie i wiejskie. Na sumę środków pokazaną w rankingu składają się projekty samorządów powiatowych, wojewódzkich, urzędów centralnych, a także środki pozyskiwane przez poszczególne miasta i gminy. Są w nim także środki przedsiębiorców i poszczególnych mieszkańców. Podane liczby odnoszą się do podpisanych umów o dofinansowanie projektów unijnych i uwzględniają koszty niekwalifikowane.

Z przyjemnością informujemy, że gmina Wólka osiągnęła w tym rankingu bardzo dobry wynik, a do naszego budżetu wpłynęła kwota 83 793 675 zł (stan ma połowę 2018 roku). Na 2478 samorządów zajęliśmy 369-te miejsce. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż jako gmina wiejska wyprzedziliśmy dużo większe od nas ośrodki miejskie o większym potencjale i większych możliwościach. Jeśli chodzi o gminy powiatu lubelskiego, to jest to szósty wynik wśród 16 gmin.

Źródło: http://samorzad.pap.pl

Na koniec I półrocza 2019 r. wartość umów/decyzji o dofinansowanie dla gminy Wólka wynosiła już  96,9 mln zł. 

Źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/finanse/gus-o-projektach-ue-w-gminach-od-160-tys-w-zabrodziu-do-20-mld-zl-w-warszawie

Ranking obrazuje możliwości rozwojowe poszczególnych samorządów, sprawność zarządzania władz lokalnych, a także otwartość na pojawiające się możliwości finansowania inwestycji przez przedsiębiorców i społeczność lokalną.

 

Logotyp projektu
Link do projektu
Tabelka projekty unijne w Gminie Wólka

 Logo RPO WL 2014-2020
Regionalny Program Województwa Lubelskiego 2014-2020
Logotypy dofinansowania

Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 

 Flaga polski i godło i napis fundusz dróg samorządowych Państwowy Fundusz  Celowy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
 Logo narodowy bank polski Narodowy Bank Polski
 logo Otwarte strefy aktywności Rządowy Program Budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA)
 Logo Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
 Logo RPO W 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
 Logo Razem Bezpieczniej 2018- 2020 Razem Bezpieczniej 2018-2020  
 Logo Razem Bezpieczniej 2016-2017 Razem Bezpieczniej 2016-2017
Logo Razem Bezpieczniej 2016-2017 Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024
 Logo POWER POWER
 Logo RPO WL 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013
 Logo PROW 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
 RPO WL 2014-2020 UMWL, DRiŚ
  NPPDL
 Logo NPPDL ZPORR
 Logo POKL POKL
 Logo Szwajcarski Program Współpracy Szwajcarski Program Współpracy
 Logo PO RPW 2007- 2013 PO RPW 2007- 2013
 Logo Norweski Mechanizm Finansowy Norweski Mechanizm Finansowy
 Logo MEN MEN
 Logo NFOŚiGW WFOŚiGW NFOŚiGW WFOŚiGW
Flaga i godło polski Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Flaga i godło polski Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Flaga i godło polski Dofinansowano z Środków Budżetu Państwowego
Logo senior+ Senior+
logo pod biało czerwoną "Pod Biało-Czerwoną"
Logotypy

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych