Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Rolnictwo
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Rolnictwo

Wycinek z ilustracji

Zasady bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących drób

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii prosimy o zapoznanie się z ulotką

Logo Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu

Komunikat Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu

Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (KOZK), działający przy Instytucie Ochrony Środowiska - Państwowym Instytucie Badawczym, uruchomił Wyszukiwarkę Ekodotacji -https://ekodotacje.ios.edu.pl

Traktor i napis WAŻNA INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Wójt Gminy Wólka przypomina, że:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej powinien w terminie od dnia 2 sierpnia 2021 roku do dnia 31 sierpnia 2021 roku złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy wraz z fakturami VAT (lub...

Logo Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i zdjęcie rolnika z koszem owoców

Krajowy Ośrodek Wsparcie Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie informuje przedsiębiorców o wpłatach na fundusz promocji produktów rolno-spożywczych

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno- spożywczych (Dz.U. z 2021 r. poz. 43, z późn. zm.), do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat...

Rosnący tytoń

KOMUNIKAT!!

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina, że w dniu 15 maja 2021 r. upływa termin składania Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego za rok sprawozdawczy 2020/2021.

Grafika osoba zbierająca truskawki, logo Ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi, ikona w kółku rolnicy i napis: Wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych

Wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego

dla producentów rolnych, zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych, w związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2.

Logo konkursu i głowa rolnika

XVIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie uprzejmie informuje, że po rocznej przerwie spowodowanej pandemią SARS-CoV-2, przystąpił do realizacji XVIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

Traktor na polu

Wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie ukazały się „Wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla producentów...

Pole

Szacowanie strat w gospodarstwach rolnych

Komisja ds. oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej w Gminie Wólka została powołana przez Wojewodę Lubelskiego zarządzeniem nr 123 z dnia 23.05.2017r. Komisja został powołana bezterminowo w związku z powyższym...

Pole

Ocena i zagospodarowanie odpadów z działalności rolniczej z terenu Gminy Wólka 2020 r.

Przedsięwzięcie polega na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej z gospodarstw rolnych z terenu Gminy Wólka tj.: odpady z folii rolniczych, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach...

Poprzednia strona 1 2 Następna strona