Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Utylizacja azbestu
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Utylizacja Azbestu z terenu Gminy Wólka

Aktualnie Gmina Wólka korzysta z dwóch źródeł dofinansowania azbestu:

 

  1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  (termin realizacji od lipca do września każdego roku)

  2. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” w ramach programu RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020" (terminy naboru są zmienne każdorazowo są ogłaszane przez udzielającego dotacji).

 

Formularze wniosków o dofinansowanie z WFOŚiGW oraz NWFOŚiGW wraz z instrukcją wypełniania są dostępne w poradniku interesanta – zakładka: ochrona środowiska.

Formularze wniosków o dofinansowanie z RPO są aktualizowane przy każdym naborze i będą dostępne w okresie trwania naboru w poradniku interesanta – zakładka: ochrona środowiska.

UWAGA! Gmina Wólka korzystała również z dofinansowania do zakupu folii paroprzepuszczalnej i pokrycia dachowego z blachy dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z niskimi dochodami. Obecnie takie dofinansowania nie są już dostępne.