Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Utylizacja azbestu
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Utylizacja Azbestu z terenu Gminy Wólka

Aktualnie Gmina Wólka korzysta z dwóch źródeł dofinansowania azbestu:

 

  1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  (termin realizacji od lipca do września każdego roku)

  2. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” w ramach programu RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020" (terminy naboru są zmienne każdorazowo są ogłaszane przez udzielającego dotacji).

 

Formularze wniosków o dofinansowanie z WFOŚiGW oraz NWFOŚiGW wraz z instrukcją wypełniania są dostępne w poradniku interesanta – zakładka: ochrona środowiska.

Formularze wniosków o dofinansowanie z RPO są aktualizowane przy każdym naborze i będą dostępne w okresie trwania naboru w poradniku interesanta – zakładka: ochrona środowiska.

UWAGA! Gmina Wólka korzystała również z dofinansowania do zakupu folii paroprzepuszczalnej i pokrycia dachowego z blachy dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z niskimi dochodami. Obecnie takie dofinansowania nie są już dostępne.

 

Informujemy, że wnioski złożone w dniach 31.01.2022 – 08.02.2022 r., w ramach naboru wniosków do projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” – VI nabór, prowadzonego przez Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie (UMWL), zgodnie z decyzją UMWL zostały umieszone na liście rezerwowej. Oznacza to, że na chwilę obecną nie zostały objęte dofinansowaniem.  W razie wystąpienia włączeń do realizacji, będziemy Państwa informować o tym za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy.

W razie dodatkowych pytań podajemy kontakt do Urzędu Marszałkowskiego, który bezpośrednio odpowiada za projekt.

Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Stefczyka 3, 20-151 Lublin

tel: (81) 47-81-442

 

W przypadku naboru wniosków prowadzonego w dniach 28.02.2022 r. – 09.03.2022 r., do  projektu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na 2022 r., zgodnie z decyzją WFOŚiGW w Lublinie, wszystkie złożone wnioski również nie zakwalifikowały się do projektu.

 

O nowych naborach będziemy Państwa informować za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy.