Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Przedsiębiorcy
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Przedsiębiorcy

Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.  ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które mają główne miejsce prowadzenia działalności w gminie Wólka obejmowała 1409 pozycji, z czego status „aktywny” posiadały 654 podmioty, status „wykreślony” posiadały 605 podmioty, status „zawieszony” posiadało 127 podmiotów, a liczba podmiotów do prowadzenia działalności wyłącznie w formie spółki cywilnej obejmowała 14 pozycji. 

Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim małe i średnie zakłady rodzinne.  Do wiodących branż w gminie zaliczyć należy: usługi ogólnobudowlane, sprzedaż detaliczna oraz transport.

Korzystne położenie gminy Wólka ze względu na bliskość miasta Lublin i przebieg drogi krajowej nr 82 sprawia, że teren gminy jest atrakcyjny dla prowadzenia działalności gospodarczej.