Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Odnawialne Źródła Energii OZE- pierwsza edycja 2016 - ogniwa...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

OZE- pierwsza edycja 2016 - ogniwa fotowoltaiczne i pompy ciepła

OZE w gminie Wólka - montaż pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 4 Energia przyjazna środowisku

Działanie: 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

Wartość Projektu: 2 521 142,35 zł

Wydatki kwalifikowane: 2 308 675,95 zł

Cel projektu: Celem realizacji inwestycji jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz powietrza Gminy Wólka. Jakość środowiska zostanie dostosowana do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczynienia się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Dlatego też, realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia zmierza do poprawy efektywności energetycznej gminy poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej.
 
Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła aerotermalnych. Instalacje fotowoltaiczne zostały zamontowane na 117 obiektach prywatnych w Gminie Wólka (łączna moc zainstalowana 342 kW). W ramach projektu zostanie zamontowanych również 53 pompy ciepła o łącznej mocy 108 kW. Obecnie są one w trakcie montażu.
 
 
Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii elektrycznej oraz źródła ciepła zostały zastąpione darmową energią słoneczną. Realizacja celów szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego. Grupą docelową stanowią mieszkańcy gminy Wólka (użytkownicy prywatni), którzy wyrazili chęć przystąpienia do projektu wyrażoną w formie ankiety. 
 

Okres realizacji projektu: 27.04.2017- 31.12.2020

Kontakt do Biura Projektu:

Tel. 81 478 17 62

e-mail: beata.mozdzen@wolka.pl

 

Logotypy dofinansowanie unijne

 

  

 

INFORMACJE OZE- PIERWSZA EDYCJA 2016 - OGNIWA FOTOWOLTAICZNE I POMPY CIEPŁA

Grafika napis na zielonym tle z logo Gminy - napis INFORMACJA

Rozliczenie wkładu własnego uczestników projektu pt. "OZE w gminie Wólka - montaż pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych"

31-03-2021

Informujemy Państwa, iż ostateczne rozliczenie wkładu własnego uczestników projektu będzie możliwe po zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego końcowego wniosku o płatność, jednak dokładny termin nie jest nam znany.