Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Odnawialne Źródła Energii OZE- pierwsza edycja 2016 - kolektory...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

OZE- pierwsza edycja 2016 - kolektory słoneczne i kotły na biomasę

Z końcem 2019 r. zakończona została realizacja projektu „OZE w gminie Wólka – montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa: 4 Energia przyjazna środowisku; Działanie: 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE). Okres realizacji – od 27.04.2017 do 31.12.2019. Przedmiotem projektu był zakup i instalacja solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej oraz pieców na biomasę.

Wykonawca, którym była firma  Sanito Sp. z o. o., ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa, został wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na część nr 1 zamówienia dotyczącą dostawy i montażu kolektorów słonecznych oraz na część 2 zamówienia dotyczącą dostawy i montażu kotłów na biomasę. Umowy na realizację części 1 oraz 2  zamówienia zostały podpisane z w/w Wykonawcą 25.06.2018 r.

 

W ramach projektu zamontowane zostały instalacje solarne na 513 obiektach prywatnych w gminie Wólka (łączna moc 1 995 kW). W ramach projektu w 2018 roku zamontowanych zostało 25 pieców na biomasę (łączna moc 505 kW).

 

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy Wólka

Jakubowice Murowane 8

20-258 Jakubowice Murowane

 

Osoby do kontaktu:

Emilia Sikorska: tel. 885 822 821

Renata Rycek: 81 478 17 50 wew. 41

e-mail: oze@wolka.pl