Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Odnawialne Źródła Energii OZE- druga edycja 2019
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

OZE- druga edycja 2019

OZE W GMINIE WÓLKA- ETAP II - montaż pomp ciepła, kolektorów słonecznych, pieców na biomasę i ogniw fotowoltaicznych

Z ogromną przyjemnością informujemy Państwa, iż gmina Wólka pozyskała kolejne środki na odnawialne źródła energii dla naszych Mieszkańców w ramach działania 4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Dnia 11 maja br. Wójt Gminy Wólka Pan Edwin Gortat podpisał umowę o dofinansowanie projektu: „OZE W GMINIE WÓLKA- ETAP II - montaż pomp ciepła, kolektorów słonecznych, pieców na biomasę i ogniw fotowoltaicznych” W ramach konkursu złożonych zostało 210 wniosków z gmin województwa lubelskiego, z czego tylko 86 zostało wybranych do dofinansowania, w tym oczywiście jeden wniosek gminy Wólka.

Dzięki unijnemu wsparciu w wysokości 2 990 760,00 zł na terenie gminy wdrożony zostanie system zarządzania energią, a na obiektach mieszkalnych zamontowanych zostanie 377 sztuk urządzeń służących do produkcji energii odnawialnej, w tym:

 • 190 szt. instalacji kolektorów słonecznych do ogrzania ciepłej wody użytkowej na potrzeby gospodarstwa domowego;
 • 110 szt. instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstwa domowego;
 • 45 pomp ciepła do ogrzania ciepłej wody użytkowej na potrzeby gospodarstwa domowego;
 • 32 piece na biomasę.

Nabór osób zainteresowanych udziałem w projekcie prowadzony był w okresie od 4 czerwca 2019 r. do 1 lipca 2019 r.

 

Obecnie przyjmujemy dokumenty jedynie na listę rezerwową.

 

Poniżej znajdą Państwo informacje o warunkach udziału oraz o dokumentach, jakie należy złożyć:

 

Udział w projekcie mogą wziąć osoby fizyczne zameldowane lub zamieszkujące na terenie Gminy Wólka, będące właścicielem lub użytkownikiem budynku mieszkalnego, gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno-bytowych mieszkańców. Pierwszeństwo udziału mają mieszkańcy rozliczający podatek dochodowy w urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy Wólka (na potwierdzenie kopia pierwszej strony deklaracji PIT). Warunkiem udziału w projekcie jest brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Wólka z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp.

 

Projekt jest przeznaczony tylko na potrzeby budynków mieszkalnych bez prowadzonej działalności gospodarczej bądź rolniczej. Jeśli w jakiejś lokalizacji prowadzona jest działalność gospodarcza (rolnicza) to projekt będzie mógł być realizowany pod warunkiem rozdzielenia instalacji.

 

Moce instalacji będą dobierane zgodnie z potrzebami energetycznymi budynków wynikającymi bezpośrednio ze złożonych ankiet.

 

Wartość wkładu mieszkańca zostanie określona po wyłonieniu wykonawcy odpowiedzialnego za dostawę i montaż instalacji.

 

W celu znalezienia się na liście rezerwowej konieczne jest złożenie wypełnionej i opatrzonej podpisami właścicieli nieruchomości deklaracji udziału w projekcie z zakresu dofinansowania instalacji OZE wraz z załącznikami:

 • właściwą ankietą (wg wzoru),

 • dokumentem potwierdzającym niezaleganie w opłatach na rzecz Gminy Wólka (wg wzoru),

 • umową użyczenia nieruchomości (wg wzoru),

 • pierwszą stroną deklaracji PIT,

 • w przypadku instalacji fotowoltaicznych - kserokopiami faktur za energię elektryczną za dwa ostatnie półroczne okresy rozliczeniowe, z których będzie możliwość odczytania wielkości zużycia energii elektrycznej w całym roku kalendarzowym (na listę przyjmowane będą jedynie kompletne ankiety wraz z kserokopiami faktur za energię elektryczną za dwa ostatnie półroczne okresy rozliczeniowe, ankiety bez kserokopii faktur nie będą przyjmowane).

 

Deklaracje udziału w projekcie (lista rezerwowa) wraz z kompletem załączników należy składać w tutejszym Urzędzie Gminy Wólka, parter – stanowisko obok Biura Podawczego w trybie ciągłym.

 DO POBRANIA

Ikona docDeklaracja udziału z rodo, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [154.00 KB]

Ikona docAnkieta - inst. kotłowa, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [89.38 KB]

Ikona docAnkieta - inst. PV, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [88.71 KB]

Ikona docAnkieta - inst. PC cwu, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [87.27 KB]

Ikona docAnkieta - inst. solarne, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [88.34 KB]

Ikona docUmowa użyczenia - uniwersalna , plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [74.01 KB]

Ikona docPotwierdzenie dot. opłat, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [33.00 KB]

 

INFORMACJA

 

26.02.2021
Uprzejmie informujemy, że Gmina Wólka zamierza przystąpić do podpisywania umów finansowych do projektu „OZE w gminie Wólka - Etap II montaż pomp ciepła, kolektorów słonecznych, pieców na biomasę, i ogniw fotowoltaicznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.
 

Przedmiotem projektu są n/w instalacje:

 

 • instalacje fotowoltaiczne na potrzeby gospodarstwa domowego wyłącznie o mocy 2kW i 3 kW

 • instalacje kolektorów słonecznych do ogrzania ciepłej wody użytkowej na potrzeby gospodarstwa domowego 2 i 3 panelowe

 • piece na biomasę o mocy 20 i 25 kW

 • pompy ciepła do ogrzania ciepłej wody użytkowej na potrzeby gospodarstwa domowego,

 

 • Udział w projekcie biorą osoby fizyczne zameldowane lub zamieszkujące na terenie Gminy Wólka, które złożyły deklarację udziału w projekcie w terminie naboru tj. w terminie od 4 czerwca 2019 r. do 1 lipca 2019 r. będące właścicielem lub użytkownikiem budynku mieszkalnego, gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno-bytowych mieszkańców.

 • Warunkiem podpisania umowy finansowej z mieszkańcem jest brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Wólka z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp.

 • Budynek o wskazanej w deklaracji lokalizacji winien posiadać odbiór budowlany oraz nadany nr posesji

 

 • Instalacja przeznaczona jest wyłącznie na potrzeby budynków mieszkalnych bez prowadzonej działalności gospodarczej bądź rolniczej. Jeśli w jakiejś lokalizacji prowadzona jest działalność gospodarcza (rolnicza) to projekt będzie mógł być realizowany pod warunkiem rozdzielenia instalacji.

 • Moce instalacji poszczególnych instalacji zostały dobrane na podstawie złożonych przez mieszkańców ankiet.

 • Poniżej tabela z wartością wkładu mieszkańca do poszczególnych rodzajów i mocy instalacji

 • Wnioski na fotowoltaikę dotyczące instalacji 4kW i 5kW złożone przez mieszkańców w naborze w terminie od 4 czerwca 2019 r. do 1 lipca 2019 r będą traktowane jako lista rezerwowa. Umowy będą podpisywane w przypadku rezygnacji mieszkańców z mniejszych instalacji 2kW i 3kW.

 

Rodzaj instalacji

Moc instalacji

Kwota wkładu mieszkańca

Wartość zaliczki

Kolektory słoneczne

2 panelowe (od 2-4 osób w gospodarstwie)

3 530,09

1 000,00

Kolektory słoneczne

3 panelowe (od 2-6 osób w gospodarstwie)

3 864,89

1 000,00

Kotły 20KW

20KW

4 802,33

1 000,00

Kotły 25KW

25KW

5 137,13

1 000,00

Fotowoltaika

2,17 kW

3 356,00

1 000,00

Fotowoltaika

3,1 kW

4 601,45

1 000,00

Pompa aerotermalna do ogrzania ciepłej wody użytkowej

3,5 kW

3 630,53

1 000,00

 

 • termin podpisania umowy 7 dni od daty otrzymania umowy

 • termin wpłaty zaliczki 10 dni od daty podpisania umowy

 • wpłata pozostałej kwoty wkładu własnego do 60 dni od daty podpisania umowy

 • niedotrzymanie w/w terminów spowoduje rozwiązanie umowy

 

W związku z sytuacją spowodowaną koronawisem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 pracownicy gminy indywidualnie będą umawiać się na podpisanie umowy w sposób uzgodniony z mieszkańcem. Prosimy o cierpliwość i oczekiwanie na telefon z informacją od pracowników gminy w celu sprawnej realizacji wzajemnych zobowiązań.

 

Wójt Gminy Wólka
/-/ Edwin Gortat