Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Fundusze zewnętrzne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

  • Budowa sieci kanalizacyjnej w Turce w pasie drogi 1533
  • Budowa, przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej w Świdniku Małym
  • Budowa placu zabaw w miejscowości Turka os. Borek
  • Budowa placu zabaw w miejscowości Rudnik
  • Wyposażenie nowego szkolnego zespołu tańca ludowego w Świdniku Małym Gmina Wólka
  • Przebudowa budynku Remizy w Pliszczynie pełniącego funkcje kulturalno-społeczne z wykorzystaniem rozwiązań prośrodowiskowych i utworzeniem inkubatora przedsiębiorczości
  • Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Turce (II etap)