Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Fundusze zewnętrzne Program Fundusze Europejskie dla...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Tytuł projektu: Programy rozwojowe w Gminie Wólka

Nazwa programu: Działanie 10.3 Kształcenie ogólne Priorytet X Lepsza edukacja, Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Nr umowy o dofinansowanie: 193/FELU.10.03-IZ.00-0076/23-00 z dnia 29.03.2024 r.

Wartość projektu: 2 076 256,58 zł

Wartość dofinansowania: 1 868 630,58 zł

Wkład własny: 207 626,00 zł

Termin realizacji: 01.02.2024 r. – 30.06.2026 r.

Szkoły objęte wsparciem w ramach projektu:

 • ZSP Szkoła Podstawowa w Sobianowicach
 • ZSP Szkoła Podstawowa w Turce
 • ZSP Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym
 • ZSP Szkoła Podstawowa w Pliszczynie
 • ZSP Szkoła Podstawowa w Łuszczowie

Działania realizowane w ramach projektu:

 • doskonalenie zawodowe nauczycieli ze szkół objętych wsparciem (kursy i studia podyplomowe)
 • zakup wyposażenia i doposażenie w pomoce pracowni i sal lekcyjnych wykorzystywanych w realizacji projektu ( wyposażenie pracowni robotyki, strefy relaksu, wyposażenie pracowni komputerowej, zakup pomocy multim. I programów komputerowych do realizacji wsparcia zajęć m.inn. komputerowych, robotyki, informatycznych, programowania, logopedii, zajęć indywidualnych, rozwijania komunikacji, warsztatów teatralnych, TUS, zajęć tanecznych, zajęć z matematyki, polskiego, geograficzno – przyrodnicznych, gimnastyki korekcyjnej)
 • Zajęcia wyrównawcze, rozwijające kompetencje kluczowe i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne oraz doradztwo zawodowe (zajęcia z robotyki, automatyki, informatyki, klocki lego, językowe, geograficzne, matematyczno – przyrodnicze, muzykoterapia, gimnastyka korekcyjna, teatralne, taneczne, rękodzielnicze, matematyczne, matematyka  z logiką,  chemiczno – fizyczne, przedsiębiorczość, sportowo – taneczne, TUS, integracja sensoryczna, sala doświadczania świata, Indywidualny trening słuchowy, terapia pedagogiczna, logopedyczna,  zielona edukacja – zajęcia przyrodnicze, plastyczne, wsparcie logopedyczne, grafika komputerowa, zajęcia wyrównawcze z chemii, matematyki,  

 

Grupy docelowe:

 • 532 uczniów (271 kobiet, 261 mężczyzn),

w tym: co najmniej 7 osób z niepełnosprawnościami, 

 • 30 nauczycieli (25 kobiet, 5 mężczyzn)

 

Cel projektu: Projekt ma na celu poprawę jakości kształcenia i szkolenia oraz zapewnienie równego dostępu do edukacji dla łącznie 532 uczniów (271 K / 261 M oraz 30 (5 M / 25 K ) nauczycieli z ZSP w Łuszczowie, Turce, Sobianowicach, Świdniku Małym i Pliszczynie w okresie 02.01.2024–30.06.2026 poprzez realizację wsparcia dodatkowego dla Uczniów i podniesienie kompetencji/kwalifikacji u Nauczycieli. 

Efekty, rezultaty projektu:

 • wzrost wiedzy, umiejętności i kwalifikacji uczniów, a w szczególności wzrost pomocy uczniom z dysfunkcjami oraz wspomaganie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
 • poprawa jakości kształcenia, co doprowadzi do lepszych wyników podczas egzaminów uczniów klas VIII
 • podnoszenie kompetencji nauczycieli, które powinno przełożyć się na lepsze nastawienie do pracy i większe zaangażowanie w realizację celów edukacyjnych szkół
 • rozwój innowacyjnych metod nauczania
 • poprawa jakości kapitału ludzkiego w Regionie
 • podnoszenie standardów wyposażenia w nowoczesny sprzęt w szkołach
 • poprawa dostępności szkół

 

Ikona zip Regulamin + formularz rekrutacyjny.zip, plik: Rozszerzenie: zip, Rozmiar: [ 1,10 MB ]

 

Zdjęcie przedstawia informacyjną grafikę z logotypami Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej, wraz z informacją o dofinansowaniu projektu przez UE dla Gminy Wólka oraz kwotą dofinansowania.