Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Fundusze zewnętrzne Dofinansowane z budżetu Państwowego
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Dofinansowane z budżetu Państwowego

Dotacja celowa dla gminy Wólka na zabezpieczenie osuwisk

Gmina Wólka otrzymała dofinansowanie w wysokości 184 992,00 zł w formie dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania pn. Zabezpieczenie osuwisk wzdłuż drogi gminnej nr 106099L w miejscowości Łysaków gmina Wólka w km roboczym drogi od 0+330 do km 0+750 wraz z zagospodarowaniem wody opadowej zagrażającej podmywaniu skarp osuwiska w km roboczym od 0+ 177 do km 0+750". Koszt wykonania dokumentacji 231 240,00 zł.

Dotację celowa udzielona została przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z rezerw celowych budżetu państwa przeznaczonych na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie.


RZĄDOWY PROGRAM ROZWIJANIA SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO- KOMUNIKACYJNYCH NA LATA 2020-2024 -„AKTYWNA TABLICA”.

 

W związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków Rządowego Programu Rozwijania Szkolnej Infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024 -„AKTYWNA TABLICA” gmina Wólka dokonała zakupu sprzętu i pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu i narzędzi do terapii zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół w Pliszczynie, Sobianowicach i Świdniku Małym, dla których jest organem prowadzącym.

 

1. Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym dofinansowanie 27771,88 zł

Tablica

Całkowita wartość 34714,85 zł

 

2. Szkoła Podstawowa im. Róży Kołaczkowskiej w Pliszczynie dofinansowanie 20820,84 zł

Tablica

Całkowita wartość 26026,05 zł

 

3. Szkoła Podstawowa w Sobianowicach dofinansowanie 25807,28 

Tablica

Całkowita wartość 32259,10 zł