Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Fundusze zewnętrzne Zintegrowany Program Operacyjny... Budowa drogi gminnej – ulicy Bukowej...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Budowa drogi gminnej – ulicy Bukowej w osiedlu Borek m. Turka

Budowa drogi gminnej – ulicy Bukowej w osiedlu Borek m. Turka

Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej – ulicy Bukowej w osiedlu Borek m. Turka
Umowa o dofinansowanie: Z/2.06/III/3.1/811/05
 
Kwota dofinansowania z EFRR: 179 204,69 PLN
 
Całkowita wartość projektu: 3 121 272,09 PLN
 
Grupa docelowa: mieszkańcy Osiedla Borek
 
Opis działań: Wybudowanie drogi gminnej ul. Bukowej długość – 0,59km wraz z kanalizacją deszczową w ul. Bukowej i ulicach sąsiednich oraz chodnikami przy ulicy Bukowej. Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej – 1,182km. Długość wybudowanych chodników – 0,71 km. Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów 3,0029ha.
 
Wykonawca: Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lublinie, 20-640 ul. Grygowej 23. Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym.
ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Projekt został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Powrót