Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Fundusze zewnętrzne Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg „Przebudowa drogi gminnej nr 107373L...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

„Przebudowa drogi gminnej nr 107373L od km 0+008,95 do km 1+985,23 w miejscowości Świdnik Duży, gmina Wólka"

Gmina Wólka przy dofinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizuje zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107373L od km 0+008,95 do km 1+985,23 w miejscowości Świdnik Duży, gmina Wólka"

Przebudowana droga nr 107373L  stanowi jedyny dojazd do cmentarza, krzyżuje się z drogą  powiatową 2101L oraz gminną 106115L, dzięki czemu mieszkańcy mają możliwość szybkiego dotarcia do Lubelskiego Portu Lotniczego i miasta Lublin. 

Droga nr 107373L obejmuje odcinek od długości 1 9976,28 m. W ramach przebudowy wykonano nawierzchnie z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych, chodniki dla pieszych, zatoki parkingowe, pobocza utwardzone przy użyciu kruszywa mineralnego o szerokości 0,75 m. Wykonano przejście dla pieszych,   czytelne oznakowanie (aktywny znak stop) oraz  sprawny systemem odwodnienia  drogi.

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 107373L od km 0+008,95 do km 1+985,23 w miejscowości Świdnik Duży, gmina Wólka".

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 1 671 500,00 zł

Dofinansowanie w ramach RFRD wynosi: 1 002 900,00  zł

Tabliczka informacyjna

Powrót