Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Fundusze zewnętrzne Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Gmina Wólka przy dofinansowaniu w...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Gmina Wólka przy dofinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizuje zadanie pn.: „Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 106106L od km 0+000,00 do km 1+109,50 oraz 106114L od km 0+000,00 do km 1+943,10 w miejscowości Łuszczów Pierwszy, gmina Wól

Wybudowane drogi nr 106106L i 106114L mogą stanowić alternatywne połączenie drogi krajowej nr 82 z drogą powiatową nr 2100L (Łuszczów – Janowice – Trzeszkowice).

Droga nr 106106L obejmuje odcinek od długości 1109,50 km, zaś droga nr 106114L odcinek o długości 1943,10 km. W ramach przebudowy na obu odcinkach wykonano nawierzchnie z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych, obustronne pobocza przy użyciu kruszywa mineralnego o szerokości 0,75 m. Wykonano przejście dla pieszych ze znakami D-6b SIGN FLASH, które aktywowane są poprzez czujniki ruchu oraz szerokie bezpieczne, perony przystankowe. Wykonano czytelne oznakowanie wraz ze sprawnym systemem odwodnienia powierzchniowego drogi.

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa zadania: „Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 106106L od km 0+000,00 do km 1+109,50 oraz 106114L od km 0+000,00 do km 1+943,10 w miejscowości Łuszczów Pierwszy, gmina Wólka”

Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 888 200,00 zł

Dofinansowanie w ramach RFRD wynosi: 1 132 920,00 zł

Tablica z napisami: DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 106106L od km 0+000,00 do km 1+109,50 oraz 106114L od km 0+000,00 do km 1+943,10 w miejscowości Łuszczów Pierwszy, gmina Wólka DOFINANSOWANIE 1132 920,00 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ 1888 200,00 zł

Powrót