Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Fundusze zewnętrzne Regionalny Program Operacyjny... Mobilny LOF
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020

Mobilny LOF

Mobilny LOF

Numer Projektu: RPLU.05.06.00-06-0002/17

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Wydatki kwalifikowalne: 99 925 641, 41 zł, w tym kwota dofinansowania: 77 484 810, 24 zł

Umowa o dofinansowanie projektu: W dniu 29 grudnia 2017 r. Gmina Głusk (Lider Projektu) podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Mobilny LOF”.

Cel projektu: Celem projektu jest poprawa mobilności transportowej i niskoemisyjności w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym.

Projekt przyczyni się do rozwiązania problemu dysproporcji w spójności i wystarczalności systemu komunikacji wewnątrz LOF, jak i dostępności do ogólnokrajowej i europejskiej sieci komunikacyjnej. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery wynikający z rozwoju transportu indywidualnego, a tym samym do poprawy jakości życia. Poprawa funkcjonalności połączeń i rozwiązań transportowych w ramach LOF przyczyni się do zwiększenia aktywności przedsiębiorców działających w jego obszarze i sąsiedztwie. W związku z planowanym dużym wzrostem ilości osób przebywających w obszarze węzłów wzrośnie ilość i rodzaj świadczonych usług a urozmaicony dostęp komunikacyjny przyczyni się bezpośrednio do rozszerzenia oferty turystycznej.

Lider Projektu: Gmina Głusk

Partnerzy Projektu: gmina Jastków, gmina Konopnica, gmina Niedrzwica Duża, gmina Niemce, gmina Lubartów, miasto Lubartów, gmina Nałęczów, gmina Mełgiew, gmina Świdnik, gmina Wólka

 

Gmina Wólka w ramach projektu realizuje następujące zadania:

  • wykonanie węzła przesiadkowego w m. Turka wraz z przebudową skrzyżowania ul. Świerkowej i ul. Dębowej z drogą krajową nr 82;
  • wykonanie węzła przesiadkowego w m. Łuszczów Pierwszy wraz z przebudową skrzyżowania drogi gminnej nr 112470L z drogą krajową nr 82;
  • wykonanie miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź" w miejscowościach Turka oraz Łuszczów Pierwszy;
  • Oświetlenie energooszczędne w miejscowościach Turka oraz Łuszczów Pierwszy;
  • Chodniki w miejscowościach Turka oraz Łuszczów Pierwszy;

 

Harmonogram realizacji: lata 2017-2020.

 

Projekt znajduje się na etapie wdrażania.

 

Kwota projektu (gmina Wólka): 7 795 087,73 zł

Kwota dofinansowania (gmina Wólka): 6 454 124,57 zł

 

Ikona pdfRozbudowa dróg gminnych wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 82 w miejscowości Turka i wykonaniem węzła przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [7.19 MB]

Ikona pdfPrzebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 82 z drogą gminną w miejscowości Łuszczów Pierwszy wraz z wykonaniem węzła przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.01 MB]

Ikona pdfPrzebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 82 z drogą gminną w miejscowości Łuszczów Pierwszy wraz z wykonaniem węzła przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [654.99 KB]

 

Aktualności:

Rondo na Borku coraz bliżej realizacji

 

Logotypy Dofinansowanie - Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Lubelskie Smakuj życie Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Regionalny

Powrót