Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Fundusze zewnętrzne Regionalny Program Operacyjny... Zielony LOF
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020

Zielony LOF

Zielony LOF

Numer Projektu: RPLU.07.04.00-06-0002/17

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Działanie: 7.4 Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Wartość Projektu: 21 812 155,93 zł

Wydatki kwalifikowalne: 21 566 478,24 zł, w tym kwota dofinansowania: 18 229 980,94 zł

Umowa o dofinansowanie projektu: W dniu 22 grudnia 2017 r. Gmina Miasto Lubartów (Lider Projektu) podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Zielony LOF”.

Cel: Celem projektu jest poprawienie jakości terenów zielonych LOF.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy spójności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego i do szybszego rozwoju miejscowości w ramach LOF. Projekt jest komplementarny z projektem Mobilny LOF planowanym do realizacji w formule ZIT. Projekty uzupełniają się wzajemnie podnosząc atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną obszaru.

Lider Projektu: Gmina Miasto Lubartów

Partnerzy Projektu: gmina Świdnik, gmina Niemce, gmina Spiczyn, gmina Wólka

Projekt podlega Zielony LOF

Projekt dotyczy wykonania ścieżki ekologicznej długości około 10km biegnącej przez cały teren gminy wraz z wykonaniem punktu widokowego w m. Łysaków.

 

Gmina Wólka w ramach projektu realizuje następujące zadania:

  • wykonanie ścieżki ekologicznej długości około 10 km biegnącej przez cały teren gminy wraz z wykonaniem punktu widokowego w m. Łysaków;

Kwota projektu (gmina Wólka): 4.472.779,00 zł

Kwota dofinansowania (gmina Wólka): 3.801.862,1 5zł

Harmonogram realizacji Projektu: lata 2017-2020

 Mapa

 

Logotypy Dofinansowanie - Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Lubelskie Smakuj życie Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Regionalny

Powrót