Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Fundusze zewnętrzne Regionalny Program Operacyjny... OZE w gminie Wólka - montaż...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020

OZE w gminie Wólka - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę

OZE w gminie Wólka - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 4 Energia przyjazna środowisku

Działanie: 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

Wartość Projektu: 5 317 649,19 zł
 
Wydatki kwalifikowalne: 5 275 075,85 zł

Umowa o dofinansowanie projektu: RPLU.04.01.00-06-0161/16-00 z dnia 28.12.2016r.

Cel projektu: Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej oraz pieców na biomasę. Instalacje solarne zostaną zamontowane na 513 obiektach prywatnych w gminie Wólka (łączna moc 1 995 kW). W ramach projektu zostanie zamontowanych również 25 pieców na biomasę (łączna moc 505 kW). Wskaźnik projektu- dodatkowa moc wytwarzania energii odnawialnej- 2,5MW. Produkcja energii cieplnej- 1876,70 MWth/rok. Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej- 538 szt.. Spadek emisji CO2- 1066,68 Mg/rok.

Okres realizacji projektu: 27.04.2017- 31.12.2019

Realizacja działań w ramach projektu:

25 czerwca 2018 r. zostały podpisane umowy z Wykonawcą na realizację działań związanych z dostawą i montażem kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę realizowanych w ramach projektu pt. "OZE w Gminie Wólka - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę".

Wykonawca, którym była firma  Sanito Sp. z o. o., ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa, został wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na część nr 1 zamówienia dotyczącą dostawy i montażu kolektorów słonecznych oraz na część 2 zamówienia dotyczącą dostawy i montażu kotłów na biomasę.

Projekt został zakończony i prawidłowo rozliczony.

Serwis instalacji solarnych i kotłów na biomasę:

Zgłoszenia awarii kotłów na biomasę oraz instalacji solarnych należy dokonywać za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: oze@wolka.pl

W przypadku zgłoszeń przesyłanych wiadomością e-mail należy podać:

1. imię i nazwisko zgłaszającego,
2. adres instalacji oraz numer telefonu kontaktowego,
3. dokładny opis usterki,
4. wyświetlane alarmy/wskazania sterownika.

W przypadku przesłania zgłoszenia po godzinie 15:30 przyjmuje się, że zgłoszenie zostało wysłane o godzinie 8:00 dnia następnego.

W przypadku awarii zagrażającej zdrowiu, życiu lub mieniu użytkowników kotłów na biomasę i zestawów solarnych należy powiadomić Firmę Sanito bezpośrednio na adres mailowy:  serwis@sanito.pl bądź telefonicznie 22 247 20 37.

Osoby do kontaktu z ramienia gminy Wólka:

Emilia Sikorska: tel. 885 822 821

Renata Rycek: 81 478 17 50 wew. 41

 

 

Zobacz aktualności

 

Powrót