Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Fundusze zewnętrzne Regionalny Program Operacyjny... Termomodernizacja budynku Szkoły...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobianowicach

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobianowicach

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego

Wartość Projektu: 679 696,54 zł

Kwota dofinansowania: 469 708,98 zł

Umowa o dofinansowanie projektu:

Cel projektu: Celem głównym proj. jest wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych w SP w Sobianowicach do końca 2018 r., dzięki czemu nastąpi poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez znaczą oszczędność emisji szkodliwych substancji do atmosfery, kosztów uzyskania ciepła i wykorzystywania energii elektrycznej.

W ramach głębokiej termomodernizacji SP w Sobianowicach w ramach projektu zostały przeprowadzone następujące prace/zadania:

  1. Modernizacja systemu centralnego ogrzewania - Wymiana kotła na nowy piec dwufunkcyjny, którego paliwem będzie pelet; wymiana starej wyeksploatowanej instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiana 63 grzejników,
  2. Wymiana okien na nowe o profilach 0.9 PCV o łącznej powierzchni 40,71 m2,
  3. Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej oraz instalacja kolektorów słonecznych - 4 kolektory próżniowe typu KSR10,
  4. Docieplenie ścian zewnętrznych o łącznej powierzchni 1041,64 m2,
  5. Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe o łącznej powierzchni 8,93 m2, f) Docieplenie stropodachu o łącznej powierzchni 378,56 m2,
  6. Wymiana oświetlenia wewnętrznego - 238 punktów na oświetlenie LED.
  7. Promocja (ulotki, strona www). Realizacja wszystkich zadań pozwoli na wygenerowanie rocznych oszczędności w kwocie: 41 729,82 zł w przypadku termomodernizacji budynku i 9552,82 zł w przypadku oświetlenia wewnętrznego. Daje to oszczędność roczną zapotrzebowania na energię na poziomie 50,44% w przypadku zadań w budynku i 61,28% w przypadku wymiany ośw na LED, łącznie całość to 52,36%. Kluczowe rezultaty projektu: - ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (24175,20 meh/rok), - produkcja energii cieplnej z nowych instalacji OZE (7172 Mwht/rok), - szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (62,48 ton równoważnika co2 /rok), - zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (89365,60 kwh/rok). Wszystkie zadania wpisują się w założenia i cele oraz wpływają bezpośrednio na realizację polityk klimatycznych. Moc kotła 50 KW.

Prace w ramach projektu zostały zrealizowane.

 

Okres realizacji projektu: 15.05.2018 r. do 25.01.2019 r.

 

 
Logotypy dofinansowania Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Lubelskie Smakuj Życie Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Regionalny
Powrót