Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Fundusze zewnętrzne Regionalny Program Operacyjny... Promocja niskoemisyjności w gminie Wólka
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020

Promocja niskoemisyjności w gminie Wólka

Promocja niskoemisyjności w gminie Wólka

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 5.5 : Promocja niskoemisyjności

Wartość Projektu: 679 696,54 zł

Kwota dofinansowania: 469 708,98 zł

Cel projektu: Celem projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego w gminie Wólka dzięki wymianie oświetlenia publicznego na energooszczędne. W ramach projektu wykonana zostanie wymiana 400 opraw oświetleniowych (bez słupów) na terenie gminy z nieefektywnych i nieenergooszczędnych opraw sodowych i rtęciowych na nowoczesne energooszczędne oprawy LED. Dodatkowo projekt zakłada utworzenie systemu pomiarowo-informacyjnego mieszkańców gminy o poziomie zanieczyszczeń w powietrzu, przeprowadzenie wśród mieszkańców oraz przedsiębiorców kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej minimalizowania konsumpcji energii i zmniejszania energochłonności oraz utworzenie systemu ICT w celu uruchom różnorakich form konsultacji z mieszkańcami (np. zgłaszanie propozycji lokalizacji nowych oświetleń, zgłaszanie awarii).

Projekt będzie pozytywnie wpływał na wzrost jakości użytkowania instalacji oraz obniżanie kosztów związanych ze zużyciem energii. W wyniku realizacją zadania nastąpi znaczna redukcja mocy istniejących opraw oświetleniowych. Projekt jest również korzystny ze względu na realizację celów środowiskowych, jakimi są obniżenie zanieczyszczeń powietrza oraz podniesienie atrakcyjności przyrodniczej gminy.

Okres realizacji projektu: 2018-03-15 - 2018-12-28

Harmonogram realizacji planowany jest na rok 2018. Ogłoszony i rozstrzygnięty został przetarg na dostawę 400 opraw oświetleniowych wraz z montażem oraz dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację urządzeń systemu pomiarowo- informacyjnego o poziomie zanieczyszczeń powietrza (stacji kontroli jakości powietrza).

Powrót