Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Fundusze zewnętrzne Regionalny Program Operacyjny... Kompleksowa modernizacja systemu...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020

Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka

Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 6 : OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW

Działanie: 6.4 : Gospodarka wodno-ściekowa

Wartość Projektu: 3.169.626,76 zł

Kwota dofinansowania: 2.195.160,75zł

Cel projektu: Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia poprzez zapewnienie niezawodności zaopatrzenia mieszkańców, przedsiębiorców i turystów w dobrej jakości wodę pitną.

Rezultatem projektu jest liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę - 8039 osób. Grupami docelowymi są mieszkańcy, turyści i przedsiębiorcy z terenu gminy. Projekt przewiduje budowę i przebudowę ujęcia wody w Turce, budowę sieciowej pompowni wody w Świdniku Dużym na oraz modernizację ujęcia wody w Łuszczowie Pierwszym. W ramach projektu przewidywane jest również wykonanie na budynku ujęcia w Turce i Łuszczowie Pierwszym instalacji fotowoltaicznych służących do zasilenia ujęć, a także stworzenie serwisu ICT, za pośrednictwem którego użytkownicy będą mogli dokonywać transakcji on-line, do przesyłania stanów licznika (zdalnie) oraz niezbędnego do oceny poziomu satysfakcji użytkowników z otrzymanych usług.

Kluczowymi rezultatami projektu są:

  • Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę-8039os.
  • Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę-8039os.

W ramach projektu planowana jest również wymiana 1320 wodomierzy u osób, które mają uregulowaną gospodarkę ściekową (podłączenie do kanalizacji sanitarnej) na wodomierze z odczytem zdalnym jako nowoczesne systemy monitoringowe.

Okres realizacji projektu: 2018-08-06 - 2019-12-31

 

Logotypy dofinansowania Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Lubelskie Smakuj Życie Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Regionalny

Powrót