Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Fundusze zewnętrzne Regionalny Program Operacyjny... Top Senior
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020

Top Senior

Top Senior

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 11 Włączenie społeczne

Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Wartość Projektu: 752 993, 75 zł

Wartość dofinansowania: 714 143, 75 zł

Umowa o dofinansowanie projektu: 95/RPLU.11.02.00-06-0018/18 – 00

Okres realizacji projektu: 2019.01.01 - 2021.12.31

Cel: Celem projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych placówek świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej, w formie Klubu Seniora dla 60 osób 60+ wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z Gminy Wólka do 31.12.2021r.

 

Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ma realizację projektu utworzony został Klub Seniora w budynku po Szkole Podstawowej w Rudniku. W ramach projektu budynek został wyposażony w odpowiedni sprzęt, meble czy też materiały dydaktyczne, z których podczas zaplanowanych zajęć korzystają nasi seniorzy.

 

Serdecznie zapraszam seniorów z terenu naszej gminy do zgłaszania się do Klubu Seniora. W klubie będą mogli Państwo skorzystać z warsztatów komputerowych, kulinarnych, florystycznych, z rękodzielnictwa, czy też zajęć ogólno ruchowych. Przewidzieliśmy również porady prawne, medyczne, wieczorki taneczne, jak również wyjazdy w bardzo ciekawe miejsca.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać w Urzędzie Gminy Wólka, pok. 13 bądź pod numerem tel. 81 478 17 69.

 

 

 

Powrót