Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Fundusze zewnętrzne Regionalny Program Operacyjny... Modernizacja ujęcia wody w Wólce
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020

Modernizacja ujęcia wody w Wólce

Modernizacja ujęcia wody w Wólce

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 6 : OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW

Działanie: 6.4 : Gospodarka wodno-ściekowa

Wartość Projektu: 554.164,60 zł

Kwota dofinansowania: 384.548,70zł

Cel projektu: Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia poprzez zapewnienie niezawodności zaopatrzenia mieszkańców, przedsiębiorców i turystów w dobrej jakości wodę pitną.

Grupami docelowymi są mieszkańcy, turyści i przedsiębiorcy z terenu gminy.

W ramach projektu przeprowadzono modernizację istniejącej infrastruktury ujęcia wody. W ramach projektu wykonano na budynku ujęcia instalację fotowoltaiczną służącą do zasilenia ujęcia. W ramach dokonano rozbudowy układu pompowego ujęcia wody w Wólce poprzez montaż nowego zestawu hydroforowego wraz z węzłem wodomierzowym, dwóch betonowych komór zasuw oraz wymianę rurociągów międzyobiektowych na nowe, montaż nowych urządzeń i wyposażenia w pomieszczeniu chlorowni, wykonanie nowych schodów wewnętrznych, nowych okładzin ścian i podłóg.

Okres realizacji projektu: 2017-03-01 - 2017-12-29

Realizacja projektu została zakończona.

 

 

 
 
Logotypy dofinansowania Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Lubelskie Smakuj Życie Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Regionalny
Powrót