Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Fundusze zewnętrzne Regionalny Program Operacyjny... Zabezpieczenie przeciwpożarowe i...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020

Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

Działanie: 6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Wartość Projektu: 31.961.220,83 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 31.961.220,83  PLN

Umowa o dofinansowanie projektu: 28 lutego 2017 roku Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubelskiego podpisał umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego na realizację Projektu

Cel projektu: Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego województwa lubelskiego oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego poprzez bardziej efektywne prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych oraz szybsze i skuteczniejsze usuwanie skutków zagrożeń naturalnych i technicznych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Projekt jest zbieżny z główną misją funkcjonowania OSP polegającą na zapewnieniu ochrony życia, zdrowia i mienia ludzkiego przed pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami. Cel główny projektu zostanie osiągnięty przez zaopatrzenie jednostek OSP w 43 samochody ratowniczo-gaśnicze (średnie i ciężkie) dzięki czemu zwiększy się poziom bezpieczeństwa publicznego, środowiskowego i ekologicznego,
a przede wszystkim bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego wsi, gminy, powiatu, województwa oraz kraju w obliczu klęsk, katastrof i zagrożeń.

Partnerstwo: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubelskiego był Partnerem Wiodącym, Partnerami Projektu były 43 Gminy, a samochody ratowniczo-gaśnicze docelowo otrzymały 43 Ochotnicze Straże Pożarne biorące udział w projekcie.

Wsparcie, jakie uzyskała Gmina Wólka w ramach projektu:

W ramach projektu zakupiony został nowy wóz ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Świdniku Dużym Pierwszym. W piątek 27 października 2017 r. Wójt gminy Wólka Pan Edwin Gortat oraz druhowie z OSP Świdnik Duży Pan Sławomir Poręba i Pan Dariusz Bednarczyk odebrali kluczyki do nowej SCANII N321/P360 4X4. Wartość nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego: 872 070,00 zł

Pojazd posiada również bogate wyposażenie m.in: średni zestaw hydrauliczny do ratownictwa technicznego LUKAS, zestaw do ratownictwa medycznego, dwie pilarki spalinowe, pilarkę tarczową do betonu i stali, przenośny agregat prądotwórczy, pompę pływającą, dwie motopompy szlamowe, cztery aparaty powietrzne z czujnikami bezruchu, drabinę nasadkową jak też przenośny maszt oświetleniowy.

Jak zapewniają strażacy, nowy pojazd zapewni szybszy dojazd na miejsce zdarzenia, bardziej efektywne prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych jak też szybsze i skuteczniejsze usuwanie skutków zagrożeń naturalnych. Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców.

 

Logotypy Fundusze Europejskie lubelskie Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Smakuj Życie Program Regionalny
Powrót