Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Fundusze zewnętrzne Regionalny Program Operacyjny... Budowa drogi gminnej obsługującej...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013

Budowa drogi gminnej obsługującej Port Lotniczy Lublin S.A. w miejscowości Świdnik Duży

Budowa drogi gminnej obsługującej Port Lotniczy Lublin S.A. w miejscowości Świdnik Duży

Numer i nazwa działania: 5.5 Transport lotniczy
 
Umowa o dofinansowanie nr: RPLU.05.05.00-06-001/14-00 z dnia 12-09-2016
 
Całkowity koszt zadania: 4,295,311.53 PLN
 
Kwota dofinansowania: 2,959,886.16 PLN
 
Okres realizacji projektu: od  2014-08-25 do 2015-12-10
 
Opis działań: Przedmiotem projektu była budowa drogi gminnej w miejscowości Świdnik Duży o długości łącznej 3391 m, dostosowanej do nośności 100kN, częściowym chodnikiem dla pieszych, z utwardzonymi poboczami na całej długości, z zaprojektowanym właściwym systemem odwodnienia powierzchniowego korony drogi.
 
Celem nadrzędnym projektu był zrównoważony rozwój gminy Wólka i województwa lubelskiego oraz zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej regionu.
Cele szczegółowe:
 • usprawnienie działania istniejącego układu komunikacyjnego dróg, w tym możliwość rozwoju komunikacji zbiorowej w gminie Wólka
 • poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego,
 • zmniejszenie emisji spalin,
 • poprawa jakości użytkowania (odwodnienie korony drogi oraz obustronne utwardzenie poboczy)
 • zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów
 • polepszenie komfortu jazdy
 • zapobieżenie marginalizacji społeczności lokalnej (poprawa dostępu do obiektów użyteczności publicznej-Port Lotniczy Lublina S.A. i lokalnych jednostek oświatowych - Szkoły Podstawowej w Świdniku Małym, Przedszkola w Świdniku Małym, jak również do jedynego gimnazjum gminnego w Pliszczynie)
 • rozwój przedsiębiorczości (poprawa dostępu do terenów przewidzianych w miejscowych planach zagospodarowania pod rozwój przemysłu i usług)
 • ochrona środowiska poprzez zmniejszenie emisji spalin
 • umożliwienie sprawnej komunikacji zbiorowej i szkolnej dla dzieci z obszaru oddziaływania projektu
 • umożliwienie dojazdu do większych ośrodków osadniczych (Lublin) w celach zarobkowych, kulturalnych, rekreacyjnych, handlowych
 • umożliwienie dojazdu do punktów skupu dla lokalnych producentów rolnych (w rejonie typowo rolniczym) w celu zbytu płodów rolnych
Powrót