Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Fundusze zewnętrzne Regionalny Program Operacyjny... Budowa ulic z infrastrukturą...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013

Budowa ulic z infrastrukturą towarzyszącą w osiedlu Borek m. Turka połączonych z drogą krajową nr 82 Lublin - Łęczna

Budowa ulic z infrastrukturą towarzyszącą w osiedlu Borek m. Turka połączonych z drogą krajową nr 82 Lublin - Łęczna

Oś Priorytetowa V: TRANSPORT

Numer i nazwa działania: 5.2 „Lokalny układ transportowy”

Nr projektu: 01/09-WND-RPLU.05.02.00-06-071/09

Umowa o dofinansowanie nr: 01/09-UDA.RPLU.05.02.00-06-071/09-00-0308 z dnia 25 marca 2010  r.

Całkowity koszt zadania: 7 089 270,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 6 347 069,99 PLN

Kwota dofinansowania: 2 824 113,07 PLN

Beneficjent Ostateczny: grupa docelowa uzyskująca korzyści z projektu to mieszkańcy Osiedla Borek m. Turka.

Okres realizacji projektu: 2009-2012
 
Opis działań:  Wybudowanie dróg o długości 3,852,83m szerokości 5 m, 14 ulic:
Ul. Berberysowa długości 180,50m
Ul. Jesionowa długości 362,57m
Ul. Grabowa długości 675,70m
Ul. Jagodowa długości 147,50m
Ul. Jeżynowa długości 145,01m
Ul. Jaworowa długości 139,60m
Ul. Konwaliowa długości 115,50m
Ul. Wiązowa długości 236,50m
Ul. Olchowa długości 102,57m
Ul. Poziomkowa długości304,35m
Ul. Akacjowa długości 805,79m
Ul. Wrzosowa długości 159,50m
Ul. Malinowa długości 140,49m
Ul. Lipowa długości 337m
 
Drogi gminne posiadają odwodnienie systemem spadków podłużnych i poprzecznych połączonych z istniejącą kanalizacją deszczową. W ramach inwestycji powstały chodniki o długości 3,85km i ogólnodostępne zatoki parkingowe.
Logotypy dofinansowania PROGRAM REGIONALNY UNIA EUROPEJSKA WOJEWÓDZTWO EUROPEJSKI FUNDUSZ LUBELSKIE ROZWOJU REGIONALNEGO NARODOWA STRATEGIA Spójności Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Pr
Powrót