Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Fundusze zewnętrzne Regionalny Program Operacyjny... Przebudowa drogi gminnej Nr 106115L,...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013

Przebudowa drogi gminnej Nr 106115L, Nr 106116L

Przebudowa drogi gminnej Nr 106115L, Nr 106116L

Nr i nazwa działania: RPO 5.5 Transport lotniczy
Nr konkursu: PK/RPOWL/5.5/2009
Projekt kluczowy znajdujący się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WL na lata 2007-2013r RPO WL nr UP/IWIPK/RPOWL/5.5/1/2009
Umowa o Dofinansowanie nr: PK/09-UDA-RPLU.05.05.00-06-001/10-00-0477.
 
Wartość całkowita ogółem, a zarazem koszty kwalifikowalne: 2 527 595,42 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 1 387 500,00 PLN
Beneficjent Ostateczny: grupa docelowa uzyskująca korzyści z projektu to mieszkańcy miejscowości Świdnik Duży i Gminy Wólka.
 
Opis działań: Inwestycja obejmowała przebudowę ciągu dróg gminnych nr 106115L i nr 106116L w miejscowości Świdnik Duży na odcinku od km rob. 0+062,00 do km rob. 1+839,49 w gminie Wólka. Drogi pozostały drogami lokalnymi (klasa dróg L) o prędkości projektowanej 40km/godz., kategoria ruchu- KR1. Przebudowa dróg miała na celu dostosowanie ich do przenoszenia obciążeń do 100 KN/oś. Powierzchnia jezdni na przebudowanym odcinku wynosi 9916,00m2. Długość przebudowanego odcinka wynosi 1777,49m.
Logotypy dofinansowania PROGRAM REGIONALNY UNIA EUROPEJSKA WOJEWÓDZTWO EUROPEJSKI FUNDUSZ LUBELSKIE ROZWOJU REGIONALNEGO NARODOWA STRATEGIA Spójności Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2007 – 2013.
Powrót