Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Fundusze zewnętrzne Regionalny Program Operacyjny... Przebudowa drogi gminnej Nr 106104L
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013

Przebudowa drogi gminnej Nr 106104L

Przebudowa drogi gminnej Nr 106104L

Działanie: 5.5 Transport lotniczy
Nr konkursu PK/RPOWL/5.5/2010
Projekt kluczowy znajdujący się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WL na lata 2007-2013r RPO WL nr UP/IWIPK/RPOWL/5.5/5/2010.
 
Okres realizacji zadania: 2011 rok. 
 
Całkowita wartość projektu ogółem, a zarazem koszty kwalifikowalne projektu to 2 246 819,19 PLN, kwota dofinansowania z EFRR 1 335 000,00 PLN.
 
Beneficjent ostateczny: grupa docelowa uzyskująca korzyści z projektu to mieszkańcy miejscowości  Świdnik Mały, Kolonia Świdnik Mały i Gminy Wólka.
 
Skrócony opis działań: Przedsięwzięcie obejmowało przebudowę drogi gminnej nr 106104L w miejscowości Świdnik Mały, Kolonia Świdnik Mały na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 1+651,00 w gminie Wólka. Droga pozostała drogą lokalną (klasa dróg L) o prędkości projektowanej 40km/godz., kategoria ruchu- KR1. Długość odcinka wynosiła 1651,00m.
 
 Logotypy dofinansowania PROGRAM REGIONALNY UNIA EUROPEJSKA WOJEWÓDZTWO EUROPEJSKI FUNDUSZ LUBELSKIE ROZWOJU REGIONALNEGO NARODOWA STRATEGIA Spójności Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2007 – 2013.
Powrót