Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Fundusze zewnętrzne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich... „Budowa skateparku w miejscowości...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Zdjęcie przedstawia cztery logo: flagę Unii Europejskiej, logo ARiMR, logo KRUS i logo PROW z podpisem "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

„Budowa skateparku w miejscowości Turka, osiedle Borek”

Z wielką przyjemnością informujemy Państwa, iż w dniu 26 czerwca 2023 Wójt Gminy Wólka Edwin Gortat przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Wólka Agnieszki Flis podpisał umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego, w imieniu którego umowę podpisali: Zdzisław Szwed – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego oraz Ewa Szałachwiej – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, na dofinansowanie operacji pt. „Budowa skateparku w miejscowości Turka, osiedle Borek”.

Celem operacji jest utworzenie niezbędnej i atrakcyjnej bazy w obszarze rekreacji i wypoczynku dla społeczności lokalnej umożliwiającą wykorzystanie jej m.in. do poruszania się przez ekologiczne środki transportu np. rowery, deskorolki, rolki.

 

Kwota pozyskanego dofinansowania, która początkowo wynosiła 117 079,00 zł, dzięki naszym staraniom została zwiększona na kwotę 148 894,00 zł w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 .

 

Operacja polega na budowie innowacyjnego skateparku na działce nr ewid. 2307/2 położonej w miejscowości Turka na osiedlu Borek dla potrzeb organizacji spotkań społeczności lokalnej, w tym również mieszkańców całej LGD, do zabaw i spędzania pożytecznie czasu wolnego, szczególnie dla najmłodszych jak i młodzieży, ale też całych rodzin. W ramach operacji planuje się budowę nowoczesnego skateparku, który kształtem, formą i wielkością został optymalnie dostosowany do istniejącego terenu, a poprzez dodatkowe elementy w postaci obiektów małej architektury typu ławki (w tym ławka solarna), siedziska betonowe, kosze, lampy solarne, tablice oraz odpowiednio dobrane urządzenia (przeszkody) będzie obiektem kompleksowym, innowacyjnym i proekologicznym. Skatepark będzie doskonałą formą wypoczynku i będzie promował aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu zarówno dzieci jak i całych rodzin. Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia korzyści społecznych w wymiarze lokalnym, w tym do wzrostu integracji społecznej i kreatywności lokalnej społeczności. Obiekt ten będzie pierwszym tego typu miejscem wykorzystującym innowacyjne rozwiązania na terenie gminy Wólka i przyczyni się do poprawy jakości przestrzeni publicznej. Wykonany obiekt dostosowany będzie do potrzeb osób w każdym wieku oraz z różnym stopniem sprawności poprzez jego uniwersalność i funkcjonalność. Zastosowane urządzenia i technologie sprzyjać będą zarówno aktywnemu wypoczynkowi jak również sprawią, że obiekt będzie miejscem relaksu i odpoczynku z możliwością wykorzystania środków lokomocji sprzyjających ochronie środowiska. Skatepark będzie miejscem relaksu dla osób lubiących sport, jak również umożliwi m.in. ładowanie urządzeń mobilnych dzięki wbudowanej ławce solarnej.

(Umowa o przyznaniu pomocy Nr 02225-6935-UM0314006/22)

Cztery logo: Flaga UE, Polskie "Centrum Informacji o Funduszach Europejskich", Znak "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich", Logo "Europejski Fundusz Rolny".

Powrót