Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Fundusze zewnętrzne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich... Gmina Wólka – z tradycją w przyszłość
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Gmina Wólka – z tradycją w przyszłość

Gmina Wólka – z tradycją w przyszłość

Gmina Wólka w okresie od 01.03.2023 r. do 31.10.2023 r. realizuje operację w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2020 pt. „Gmina Wólka – z tradycją w przyszłość”.

logotypy dofinansowania

Celem operacji jest aktywizacja mieszkańców wsi z terenu powiatu lubelskiego na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności opartych na promocji atrakcji turystycznych oraz lokalnych walorów kulinarnych. Cel zostanie zrealizowany poprzez organizację dwóch konkursów o zasięgu powiatowym, których głównym celem będzie promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Pierwszy konkurs skierowany zostanie do młodzieży szkolnej. Będzie to konkurs fotograficzny promujący walory turystyczne powiatu lubelskiego. Konkurs przyczyni się do podkreślenia walorów środowiskowych i kulturowych lubelskiej wsi. Działanie posłuży promocji dziedzictwa kulturowego i lokalnej różnorodności, w tym promowaniu zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku, ekologii oraz działań związanych z ochroną środowiska i adaptacją do zmian klimatu.

Drugim konkursem będzie konkurs kulinarny skierowany do kół gospodyń wiejskich. Celem konkursu będzie promocja dziedzictwa kulturowego i kulinarnego, w tym promowanie zdrowego, ekologicznego stylu życia, lokalnych produktów i tradycji. Realizacja działania przyczyni się również do rozwoju współpracy regionalnej i budowania partnerskich relacji.

Wymiernym efektem realizacji operacji będzie przeprowadzenie 2 konkursów. W każdym z nich zostaną wyłonieni 3 zwycięzcy oraz 6 wyróżnień, którzy otrzymają nagrody rzeczowe.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przypominamy, że jeżeli działasz aktywnie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i jesteś zainteresowany współpracą z innymi, również możesz zostać partnerem KSOW.  Wystarczy tylko wejść na stronę www.ksow.pl i wypełnić formularz zgłoszeniowy.

 

 

Powrót