Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Fundusze zewnętrzne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich... Budowa kanalizacji sanitarnej w...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Logotypy dofinansowania

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świdnik DUŻY etap V końcowy

Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Działanie: 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Podziałanie: 7.2. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Nr umowy o dofinansowanie: 00132-65150-UM0300190/20

Wartość Projektu: 2 354 702,63 zł

Wydatki kwalifikowalne: 1 919 908,65zł

Kwota dofinansowania: 1 219 537 zł

 

Cel projektu: Poprawa warunków życia mieszkańców oraz wsparcie rozwoju gospodarczego na obszarze gminy Wólka poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Świdnik Duży.

Zadanie polega na budowie V ostatniego etapu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świdnik Duży. W ramach zadania została wykonana sieć kanalizacyjna o długości 4,451 km

Okres realizacji projektu: 02.03.2021 - 31.07.2022

Powrót