Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Fundusze zewnętrzne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich... Zagospodarowanie przestrzeni...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Logotypy dofinansowania

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie Miasteczka Ruchu Drogowego w miejscowości Turka

Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Podziałanie: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Wartość Projektu: 312 031,32 zł

Wydatki kwalifikowalne: 251 697,91 zł

Kwota dofinansowania: 60 448,00 zł

Umowa o dofinansowanie projektu: Nr 01685-6935-UM0313285/21

Cel projektu: utworzenie niezbędnej i atrakcyjnej bazy w obszarze rekreacji i wypoczynku dla społeczności lokalnej umożliwiającej wykorzystanie jej m.in. do poruszania się przez ekologiczne środki transportu np. rowery.

 

Zadanie polega na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej w osiedlu Borek w miejscowości Turka poprzez wykonanie innowacyjnego miasteczka ruchu drogowego dla potrzeb organizacji spotkań społeczności lokalnej, w tym również mieszkańców całej LGD, do zabaw i spędzania pożytecznie czasu wolnego, szczególnie dla najmłodszych jak i młodzieży, ale też całych rodzin. W ramach operacji planuje się budowę miasteczka ruchu drogowego odzwierciedlającego różne sytuacje drogowe, wraz z jego oznakowaniem oraz obiektami małej architektury, umożliwiającego wykorzystywanie i promowanie proekologicznych środków transportu np. rower, a także poprzez zabawę dającego możliwość zapoznania się z podstawami zasad ruchu drogowego i będącego doskonałą formą wypoczynku na świeżym powietrzu zarówno dzieci jak i całych rodzin.

Okres realizacji projektu: 11.01.2022 - 31.12.2022

Powrót