Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Fundusze zewnętrzne Program Operacyjny Polska Cyfrowa na... Gmina Wólka realizuje projekt...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Logotypy dofinansowania

Gmina Wólka realizuje projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Umowa o powierzenie grantu o numerze 4104/2/2022

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 382 380,00 zł

Inwestycja skupia się głównie na wdrożeniu finansowych e-usług publicznych przez realizację następujących działań: zakup licencji Platformy e-usług Mieszkańca i wdrożenie Platformy e-usług Mieszkańca umożliwiającej mieszkańcom gminy logowanie się przez Internet przy wykorzystaniu uwierzytelnienia Profilem Zaufanym do platformy dającej możliwość załatwienia spraw przez Internet, umówienia spotkań (e-Biuro Obsługi Interesanta), informowania mieszkańców o ważnych wydarzeniach (e-powiadomienia, e-administracja), prezentującej stan rozliczeń podatków, opłat lokalnych i in. (e-płatności) z możliwością zdalnej płatności elektronicznej oraz składania formularzy elektronicznych (deklaracji i informacji) związanych, m.in. z podatkami i opłatami lokalnymi. Powyższe zapewni możliwość elektronizacji najczęściej realizowanych przez mieszkańców i przedsiębiorców z terenu gminy spraw, w tym finansowych, w pełni zdalnie uruchamiając e-usługi publiczne na wysokim poziomie dojrzałości; usługi integracji platformy z systemami dziedzinowym, dzięki czemu platforma będzie posiadała bieżące i aktualne dane, np. dotyczące zobowiązań i płatności mieszkańców gminy.

Dwustronna integracja platformy działającej w sieci Internet oraz systemów dziedzinowych co najmniej w obszarze komunikacji, podatków, gospodarki odpadami, i in. jest elementem niezbędnym i wymaganym w celu zapewnienia działania systemów w czasie rzeczywistym. Powyższe może wymusić konieczność dostosowania obecnych systemów dziedzinowych funkcjonujących w Urzędzie. Bezpośrednim wydatkiem związanym z wdrożeniem platformy jest zakup bezpiecznego serwera fizycznego wraz z przełącznikiem sieciowym, który jako odrębny serwer fizyczny zostanie zlokalizowany w bezpiecznej strefie sieci, tzw. strefie DMZ. Do serwera planowany jest zakup zasilacza awaryjnego UPS oraz oprogramowania i sprzętu niezbędnego do archiwizacji. W ramach inwestycji przewidziano także zakup 19 sztuk stacji roboczych. Planuje się również doposażenie stanowiska pracowniczego w laptop umożliwiający zdalny nadzór nad systemem. Dodatkowo w ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano realizację usług szkoleniowych w zakresie podstawowych aspektów cyberbezpieczeństwa dla urzędników oraz obligatoryjny zakup usługi przeprowadzenia diagnozy bezpieczeństwa.

Powrót