Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Fundusze zewnętrzne Program Operacyjny Polska Cyfrowa na... Rozwój kompetencji cyfrowych...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Logotypy dofinansowania Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Rzeczpospolita Lubelskie Polska

Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Wólka

Numer umowy o powierzenie grantu: 01/8/2019

Nazwa Programu: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa

Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Nazwa projektu grantowego: „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej”

Nazwa mikroprojektu: „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wólka”

Wydatki kwalifikowalne: 49 800,00 zł

Przyznana kwota grantu: 49 800,00 zł

 

GRUPA DOCELOWA: Osoby, które ukończyły 25 rok życia, zamieszkujące na terenie gminy Wólka, które chcieli podnieść swoje kompetencje cyfrowe. Dodatkowo w projekcie mogli wziąć udział osoby zamieszkujące inną gminę z terenu województwa lubelskiego, o ile oświadczyli, że nie biorą udziału w analogicznych projektach w innych gminach.

 

W ramach projektu uczestnicy skorzystali z następujących bezpłatnych szkoleń:

  • Rodzic w Internecie
  • Mój biznes w sieci
  • Moje finanse i transakcje w sieci
  • Działam w sieciach społecznościowych
  • Tworzę własną stronę internetową (blog)
  • Rolnik w sieci
  • Kultura w sieci

Okres realizacji projektu: 1.04.2019 r. - 14.10.2019 r.

Logotypy Unijne Unia Europejska Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Lubelskie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Polská Polska Cyfrowa
Powrót