Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Fundusze zewnętrzne Program Operacyjny Kapitał Ludzki Przedszkole Stokrotka w...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Przedszkole Stokrotka w Sobianowicach, Filia Samorządowego Przedszkola w Turce

Przedszkole Stokrotka w Sobianowicach, Filia Samorządowego Przedszkola w Turce

SłoneczkoNr projektu: POKL.09.01.01-06-124/12

Tytuł projektu: STOKROTKA w Sobianowicach 7

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Numer i nazwa Działania: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Numer i nazwa Poddziałania: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Okres realizacji projektu: Od 01.08.2013 r. do 30.06.2015 r.

Celem głównym projektu było zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych dla 20 dzieci w wieku 3-4 lat z terenu Sobianowic w okresie do 30.06.2015 roku.

Celem szczegółowym projektu było zwiększenie infrastruktury edukacyjnej w Przedszkolu Samorządowym w Turce oraz wzrost potencjału rozwojowego w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego zajęć, dodatkowych i specjalistycznych 20 dzieci z terenu Gminy Wólka do dnia 30.06.2015r.

Grupa docelowa: 20 dzieci (20 miejsc przedszkolnych) z obwodu Szkoły Podstawowej w Sobianowicach w wieku 3-4 lat (10 chłopców i 10 dziewczynek).

Całkowita kwota projektu: 619 599,20  PLN

Wartość Dofinansowania:526 659,32  PLN

UNIA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Przedszkole Stokrotka w Sobianowicach oczywiście nadal funkcjonuje i się rozwija. Przedszkole usytuowane jest w pięknym, bezpiecznym i przyjaznym dzieciom miejscu- budynek Szkoły Podstawowej w Sobianowicach.

Położony w znacznej odległości od ulicy pośród wielu drzew głównie klon, lipa, jesion, dąb. Ogród wyposażony jest w sprzęt i urządzenia do zabaw i wszechstronnych ćwiczeń ruchowych dzieci.

Sala przedszkolna jest wszechstronna, funkcjonalna, przytulna i bezpiecznie urządzona. Wyposażona w zabawki, pomoce dydaktyczne i sprzęt do zabaw. Każdy oddział posiada własną szatnię, łazienkę i sanitariaty.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30. W przedszkolu panuje życzliwa i wesoła atmosfera sprzyjająca zabawie i pracy.

W przedszkolu prowadzone są następujące zajęcia dodatkowe: logopedia, język angielski, rytmika, zajęcia teatralno-taneczne oraz zajęcia plastyczne.

Kadra nauczycielska przedszkola bardzo chętnie współpracuje z rodzicami włączający rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola poprzez -warsztaty dla dzieci i rodziców, zabawy integracyjne dla dzieci i rodziców, koło teatralne dla rodziców, uroczystości z udziałem rodziców,  wycieczki oraz pikniki.

W przedszkolu panuje życzliwa i przyjazna atmosfera: nauczyciele, personel obsługowy stanowią zespół chętny do pracy. Wszyscy starają się dobrze wypełniać powierzone obowiązki, nie brakuje w codziennej pracy humoru. Relacje między poszczególnymi członkami zespołu są serdeczne i pełne wzajemnego szacunku.

Kontakt:
Samorządowe Przedszkole w Turce
Filia w Sobianowicach – STOKROTKA
Sobianowice 32a
20-258 Lublin

znajdziesz nas na:

Ikona Facebook
https://www.facebook.com/222turka/

Powrót